Correctie: Proba ziet Chinese Muur

19 mei 2004

Bijna vier jaar en vele honderden artikelen heeft de ESA Portal zijn lezers voorzien van feiten over de Europese ruimtevaart activiteiten. Vandaag echter moeten we u tot onze spijt informeren over een vergissing in een recent artikel.

Het artikel 'Proba ziet Chinese Muur' dat 18 mei is gepubliceerd, is gebaseerd op een foutieve interpretatie van satelliet gegevens. Het object waarvan wordt geclaimd dat het de Chinese Muur is, blijkt in werkelijkheid een rivier te zijn, uitmondend in het Miyun Reservoir, ten noordoosten van Peking. Voor een verdere studie worden met andere ESA instrumenten meer gegevens over de regio verzameld.

De foutieve berichtgeving is te wijten aan een onzorgvuldige bestudering van de gegevens alvorens over te gaan tot publicatie. ESA biedt excuses aan voor deze redactionele fout.

De groei van onze service is afhankelijk van onze lezers, niet enkel als publiek maar ook omdat zij ons voorzien van nuttige feedback over ons werk. In dit geval willen wij voor hun reacties in het bijzonder bedanken Albert Krisskoy, Professor Gary Li van de California State University en Dr. Zhimin Man van de Fudan University, Shanghai.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.