De Hoge Vertegenwoordiging voor het ruimtevaartbeleid

De Belgische hoofdstad Brussel vanuit de ruimte gezien
11 april 2007

Ons land wil actief betrokken blijven in de ruimtevaart en het is ook belangrijk dat de Belgische investeringen tot dusver ten nutte worden gemaakt. Daarom is er de Belgische Hoge Vertegenwoordiging voor het ruimtevaartbeleid, die belast is met het verdedigen van de Belgische belangen op dit vlak.

De Belgische Hoge Vertegenwoordiging voor het ruimtevaartbeleid is onder meer belast met het verdedigen van de Belgische belangen in de internationale instellingen die zich bezighouden met ruimtevaart, in het bijzonder de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de Europese Unie. De Vertegenwoordiging heeft vijf belangrijke opdrachten. Ze zijn hier beschreven.

Ir. Eric Beka

De aandacht gaat bij voorrang uit naar de optimalisering van de wetenschappelijke en technologische return voor ons land. Er wordt ook steun verleend aan de verschillende overheden die betrokken zijn bij de ontwikkeling of het gebruik van de ruimtevaarttechnieken.

Aan het hoofd van de Belgische Hoge Vertegenwoordiging voor het ruimtevaartbeleid staat de Hoge Vertegenwoordiger voor de vraagstukken inzake ruimtevaartbeleid Eric Beka, secretaris-generaal van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Hij wint advies in van wetenschappelijke en industriële kringen, die betrokken zijn bij ruimtevaartonderzoek of de toepassingen ervan en van de overheidsbesturen die willen gebruikmaken van de toepassingen van ruimteonderzoek.

PROBA-1 was a great opportunity for SMEs
Integratie van de made in Belgium satelliet Proba

Hij vertegenwoordigt ook de minister in de ESA-raad en in het leidinggevend orgaan van internationale ruimtevaartorganisaties. Hij leidt eveneens de Belgische afvaardiging in deze organisaties.

De Hoge Vertegenwoordiger is verder lid van de permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. Hij coördineert, in de aangelegenheden waarvoor hij bevoegd is en in overleg met de Belgische Hoge Vertegenwoordiger bij de Europese Unie, de activiteiten van de leden van deze vertegenwoordiging.

De Belgische Hoge vertegenwoordiging voor het ruimtevaartbeleid werd opgericht door een Koninklijk Besluit van 8 april 2003.

Meer informatie

Belgische Hoge Vertegenwoordiging
voor het ruimtevaartbeleid
Wetenschapsstraat 8
1000 Brussel
Tel: 02/238.35.14
Fax: 02/230.16.65

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.