De Vijfde Vlaamse Ruimtevaartdagen

Ruimtevaart onder de loep in de Brabanthal te Leuven
6 mei 2009

Van 8 tot 10 mei organiseert de Vlaamse Ruimtevaartindustrie (VRI) voor de vijfde keer de Vlaamse Ruimtevaartdagen, deze keer niet op de vertrouwde stek in Oostende, maar landinwaarts in Leuven.

De Vlaamse Ruimtevaartdagen vinden plaats in de Brabanthal en omvatten drie dagen met een tentoonstelling, presentaties en demonstraties. Voor het grote publiek, in het bijzonder voor jongeren, is het een gelegenheid om kennis te maken met Vlaamse hightech op het vlak van ruimteonderzoek.

VRI wil het geïnteresseerde publiek tonen waar bedrijven en onderzoeksinstellingen binnen ruimtevaart aan werken. Daarvoor krijgt het de steun van de Vlaamse Overheid en het Federaal Wetenschapsbeleid.

Het Vlaanderen van de ruimtevaart heeft aldus op 8 mei (van 9.00 tot 16.00 uur) rendez-vous met scholen, onderzoekscentra, ondernemingen en instellingen en in het weekend van 9 en 10 mei (10.00 tot 18.00 uur) met het grote publiek. De inkom is gratis.

Investeren in de toekomst

De beste promotie voor de ruimtevaart wordt ongetwijfeld de komende zes maanden durende ruimtemissie van Frank De Winne aan boord van het internationaal ruimtestation ISS. En die promotie is hard nodig.

'De Vlaamse Ruimtevaartdagen vinden plaatsen in een onzekere economische omgeving', aldus VRI-voorzitter Dirk Breynaert. 'Maar we beseffen dat er voor ons geen alternatief is. We moeten onze technologische basis versterken in nauwe samenwerking met bedrijven en onderzoeksinstellingen binnen en buiten Vlaanderen.' Hij wijst verder op het maatschappelijk belang van vele onwikkelingen in de ruimtevaart.

Ook in Belgische context wordt het belang van ruimteonderzoek en –technologie ingezien. Het Belgisch ruimtevaartbudget, grotendeels bestemd voor ESA-programma's, zal op jaarbasis 190 miljoen € bedragen.

De Vlaamse Ruimtevaartdagen vinden plaats met op de achtergrond een aantal evenementen die het grote publiek warm moeten maken voor het heelal en de verkenning ervan, zoals de reeds genoemde missie van Frank De Winne en het Internationaal Jaar van de Sterrenkunde 2009 (IYA2009).

Enthousiasme van jeugd aanwakkeren

De terminal Sat3Play (digitale televisie, internet, telefoon) van het bedrijf Newtec in Sint-Niklaas

Op 8 mei zal van 13 tot 18 uur het symposium Challenges for the next decennium ('Uitdagingingen voor het volgende decennium') plaatsvinden.

Daarbij zullen Sabine Laruelle, Federaal Minister van Wetenschapsbeleid en haar collega Patricia Ceysens, die op het Vlaamse niveau voor wetenschap verantwoordelijk is, aanwezig zijn.

Verantwoordelijken van ESA- en NASA-programma's zullen er spreken over de toekomst van de ruimtevaart (Fabio Favata), de toekomstige Europese ruimtevaartprogramma's (Juan Miró) en de NASA-programma's voor de verkenning van de ruimte (William Barry). Hans Bracquené, juridisch raadgever voor hoogtechnologische aangelegenheden, zal het hebben over de toekomstige activiteiten van de VRI-leden.

Gedurende drie dagen zullen allerlei activiteiten, evenementen en lezingen plaatsvinden met de medewerking van onder meer onderzoeks- en educatieve instellingen, universiteiten, de industrie en de volkssterrenwachten. Zie voor een volledig overzicht:

www.vlaamseruimtevaartdagen.be

De VRI wil in het bijzonder laten zien dat de lucht- en ruimtevaartsector voor jongeren boeiende loopbaanmogelijkheden biedt. 'Door de jeugd enthousiast te maken voor de fascinerende technologie van lucht- en ruimtevaart, proberen we hun interesse voor wetenschap en technologie aan te wakkeren', aldus de VRI.

Geld voor Cemtrum voor Beeldverwerking

De 'made in Belgium' satelliet Proba 2 tijdens tests

Een van de vele mooie voorbeelden van ruimteonderzoek in Vlaanderen zijn de activiteiten van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) op het vlak van beeldverwerking.

Het Centrum voor Beeldverwerking (CVB) van VITO kreeg onlangs van het Federaal Wetenchapsbeleid een contract van 17 miljoen €, waardoor het de komende vijf jaar zijn knowhow op het vlak van de verwerking van gegevens van aardobservatiesatellieten nog verder kan uitbreiden.

Het centrum wil een platform worden van geoinformatie, gebaseerd op opnamen van verschillende satellieten, en met het GMES-programma van de Europese Unie een bijdrage leveren tot systemen die milieurisico's in de gaten moeten houden.

Het CVB is een succesverhaal en verspreidt wereldwijd de vegetatiegegevens van Europese aardobservatiesatellieten naar ongeveer 7000 gebruikers wereldwijd. Het VITO volgt z onder meer de ontbossing van het Amazonewoud in Zuid-Amerika op.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.