De landing van Huygens:
een jaar later…

13 januari 2006

Deze week precies een jaar geleden, op 14 januari 2005, vloog ESA’s Huygens sonde door de atmosfeer van Titan en maakte een parachutelanding na een afdaling van bijna tweeënhalf uur.

Tijdens een gezamenlijke missie van NASA, ESA en ASI naar Saturnus en zijn manen, werd Huygens losgekoppeld van moederschip Cassini voor een verkenning van Titan, de grootste maan van Saturnus. Mogelijk lijkt de chemische samenstelling van organisch materiaal op Titan op die van de primitieve aarde ongeveer vier miljard jaar geleden. Met de gegevens van Huygens hopen wetenschappers meer te weten te komen over het ontstaan van leven op onze planeet.

De Huygens-missie is technisch en wetenschappelijk een geweldig succes. Tot nu toe is het ook één van de meest complexe en wetenschappelijk dankbare ruimtemissies geweest. Nooit eerder is zo ver van de aarde een geslaagde landing uitgevoerd.

Huygens slaagde erin om op minder dan veertig kilometer van het oppervlak duidelijke beelden van Titan door te sturen. Die laten een buitengewone wereld zien, met veel overeenkomsten met de aarde. Vooral wat betreft meteorologie, het oppervlak en sedimentatie, maar dan met andere ingrediënten. De opnames wijzen sterk in de richting van erosie door vloeistofstromen, mogelijk methaan.

De gegevens van Huygens hebben een studie mogelijk gemaakt naar de atmosfeer en het oppervlak, onder meer via de eerste monsters van organisch materiaal en aërosols op minder dan honderdvijftig kilometer hoogte. Dit onderzoek heeft bevestigd dat er organisch materiaal met een complexe chemische samenstelling is. De resultaten versterken het vermoeden dat op Titan moleculen te vinden zijn die mogelijk de voorlopers waren van de bouwstenen voor het leven op aarde.

Aan het project is meegewerkt door ruim 260 wetenschappers en tienduizend technici en andere professionals uit negentien landen. Door hun onderlinge culturele en disciplinaire verschillen opzij te zetten hebben zij het tot een doorslaand succes gemaakt.

ESA’s wetenschappelijk medewerker aan het Huygens-project, Jean-Pierre Lebreton: ‘Deze missie heeft twintig jaar voorbereiding gekost en is voor ons in alle opzichten grensverleggend geweest, zowel wetenschappelijk, technologisch als organisatorisch. Maar de wetenschappers en technici hebben alle technische, politieke en ruimtelijke hindernissen doelbewust weten te overwinnen.’

'Uiteindelijk zijn ze daarin zelfs met vlag en wimpel geslaagd. Naast het geweldige wetenschappelijke succes van de missie zou deze voorbeeldige samenwerking een bron van inspiratie kunnen zijn voor elke organisatie, in welke sector dan ook.'

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.