De strijd tegen bosbranden en... overstromingen

Flooding in British Columbia
Overstromingen in British Columbia
22 juni 2006

Het project REMSAT II, dat steun geniet van het ESA-departement communicatie, is erin geslaagd niet alleen hulp te bieden bij bosbranden maar ook bij overstromingen. Dat spaart geld én levens.

Bij verschillende rampen moet er verschillend gereageerd worden en dat vergt verschillende technologische oplossingen. Maar dat veronderstelt tevens een dure duplicatie van hulpmiddelen.

Het project Real-time Emergency Management via Satellite, kortweg REMSAT, is al een succes gebleken bij de bestrijding van bosbranden in Canada in 2004.

Beter antwoord bij rampenbestrijding

Floods affect large areas
Overstromingen treffen vaak uitgestrekte gebieden

Bij de derde fase van het project wil men de prestaties van het vorige systeem nog verbeteren. In de Canadese provincie British Columbia heeft men nu bij tests kunnen aantonen dat het project ook zijn diensten kan bewijzen bij overstromingen.

Het ging erom na te gaan of REMSAT II nog een beter antwoord kon bieden op rampen in British Columbia en communicatie met afgelegen gebieden in stand kon houden.

Bij overstromingen ten gevolge van stortregens en rivieren die buiten hun oever treden kunnen immers nog grotere gebieden getroffen worden dan bij bosbranden. Om in deze gevallen hulp te kunnen bieden moest REMSAT II worden verbeterd.

Verbeteringen

Dangerous situations
Een gevaarlijke situatie

Bij de derde fase van REMSAT II werd dit doel bereikt via radiocontact tussen provinciale agentschappen en plaatselijke beleidsvoerders. De basisstructuur van REMSAT werd niet veranderd. Maar er werden wel verschillende verbeteringen aangebracht, zoals het actualiseren van informatie over de ramp.

Belangrijk was ook dat REMSAT II eveneens heel handig bleek bij het lokaliseren van personeel en uitrusting op het terrein. Dat moet vaak in afgelegen gebieden en onder gevaarlijke omstandigheden werken en dikwijls zijn wegen en bruggen vernield.

Tijdens de operaties werd de communicatie ondersteund vanuit een lokaal centrum naar een provinciaal centrum op een afstand van verschillende honderden kilometer.

Actuele informatie

Die centra brengen de uitbreiding van de ramp in kaart en zorgen voor geactualiseerde informatie over de toestand. Verschillende teams die op het terrein actief zijn kunnen digitale foto's en videobeelden maken en ze naar deze centra sturen, die daarbij belangrijke technische assistentie leveren.

De tests in British Columbia tonen aan dat de uitrusting snel en gemakkelijk kan geïnstalleerd worden en autonoom kan opereren en zowel voor communicatie via satelliet met hoge snelheid kan zorgen als voor Voice over Internet Protocol (VoIP), waarbij telefoongesprekken kunnen worden gevoerd via een breedbandinternetverbinding.

Toepassingen

Command and control centre
Controlecentrum

REMSAT II bleek het goed te doen. Het opvolgen van het personeel op het terrein in real time verbeterde hun veiligheid en er was een betere kennis van de toestand op het terrein.

REMSAT verbeterde niet alleen vroegere methoden, maar voegde er ook georeferentie van probleemsituaties aan toe. Daarmee kan men exacte posities specificeren. Waardevol bleek ook het doorsturen van videobeelden.

Flood damage
 Overstromingen kunnen voor heel wat schade zorgen

Het provinciaal rampenbestrijdingsprogramma van British Columbia vond belangrijke en onmiddellijke toepassingen voor REMSAT II en dat niet alleen bij overstromingen. Het programma wil REMSAT II nu aanwenden bij het huidige systeem voor de bestrijding van rampen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.