EGNOS maakt maritieme navigatie veiliger

Using EGNOS to navigate on the Yangzte River
Navigeren over de Yangzte met behulp van EGNOS
4 februari 2004

De mist hangt laag boven de rivier de Yangtze. De navigatie wordt daardoor erg bemoeilijkt. Eén veerboot vaart echter zonder zorgen verder. De kapitein van deze boot maakt namelijk gebruik van het zeer nauwkeurige satellietnavigatiesysteem EGNOS.

EGNOS, dat staat voor European Geostationary Navigation Overlay Service, is een initiatief van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, de Europese Commissie en Eurocontrol.

Tijdens het boottochtje wordt de satellietnavigatie met EGNOS voor het eerst in China getest. Het is de eerste keer dat Chinese en Europese ruimtevaartingenieurs samenwerken op het gebied van satellietpositionering. De test vindt plaats in het kader van een nieuwe samenwerking tussen China en Europa op het gebied van wereldwijde satellietnavigatie.

Wij bevinden ons in de stad Wuhan, in het hart van China, op de twee na langste rivier van de wereld. De Yangtze vormt de scheiding tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van het voormalige ‘Middelste Keizerrijk’ en is een drukke scheepvaartroute. Over deze rivier vaart belangrijk verkeer van de kust in Shanghai naar de beroemde Three Gorges stuwdam. Wuhan ligt op 1500 km van de Chinese zee en is de vierde grote stad in China. De stad telt meer dan 7 miljoen inwoners en beschikt over een grote haven langs de Yangtze.

Door de mist is de overkant van de rivier niet te zien, zeker niet op plaatsen waar de Yangtze meer dan een kilometer breed is. Aan boord van de veerboot staat naast de kapitein een computerscherm. Hierop is een kaart van de rivier te zien. Een kleine punt geeft de positie van de boot weer op basis van metingen die door EGNOS zijn uitgevoerd. Het systeem maakt gebruik van GPS-signalen voor een nog nauwkeuriger en betrouwbaarder signaal.

Voorbereidingen

Teams in China en Europa hebben enkele maanden nauw samengewerkt ter voorbereiding van tests met het EGNOS-signaal, dat zich nog in de testfase bevindt. Het EGNOS-signaal wordt via een geostationaire satelliet boven de Indische Oceaan doorgezonden naar China.

RIMS in Fangshang
RIMS in Fangshang

Om deze tests mogelijk te maken, moest eerst een netwerk van regionale grondstations worden opgebouwd. Drie zogenoemde Ranging and Integrity Monitoring Stations (RIMS) werden in China geïnstalleerd. Een in Shanghai, een in Fangshang in de buurt van Beijing en de derde in Wuhan. Op deze manier beschikt men over een driehoek van EGNOS-gegevens, zoals ionosferische en GPS-correcties.

Allereerst voerde het Chinese seismologische bureau afgelopen december statische tests uit. Met behulp van verzamelde EGNOS-gegevens van zes verschillende locaties kon men zich een goed beeld vormen van de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van EGNOS binnen de tijdelijke EGNOS-driehoek. De nauwkeurigheid van het EGNOS-signaal is drie maal groter dan dat van het GPS-systeem.

Het Maritime Institute van Dalian voerde vervolgens dynamische tests uit in samenwerking met het Waterway Institute van Chiangjiang dat de boot ter beschikking stelde. Door middel van deze tests kon de kwaliteit en de beschikbaarheid van EGNOS in de drukke stad Wuhan in China worden gecontroleerd. Bruggen en gebouwen kunnen normaalgesproken namelijk voor storingen zorgen die op hun beurt weer invloed hebben op het signaal. Wuhan was daarom een geschikte testlocatie voor de betrouwbaarheid van het EGNOS-signaal dat een essentiële rol speelt in de veiligheid van maritieme navigatie.

Samenwerking

Deze samenwerking illustreert de potentiële uitbreidingsmogelijkheden van EGNOS buiten Europa. Het vormt verder een basis voor de toekomstige samenwerking bij het Galileo-project. Hierover tekenden de EU en China afgelopen september al een politieke overeenkomst.

China en Europa werken samen

Tijdens deze tests kregen de wetenschappers de kans om elkaar beter te leren kennen. Ingenieurs van beide kanten werkten goed samen. Voor de universiteit van Beijing is zelfs al een gezamenlijk kantoor te vinden: het China-Europe GNSS Technology Training and Cooperation Centre (CENC) dat afgelopen september werd geopend, nadat het samenwerkingscontract voor Galileo en globale satellietnavigatiesystemen door China op het hoogste politieke niveau was ondertekend.

Gezien de dynamiek en het potentieel waarmee China de 21e eeuw ingaat, ligt een dergelijke samenwerking voor de hand. In China werd tenslotte 2000 jaar geleden het magnetische kompas uitgevonden. En nu werken China en Europa samen aan het kompas van de 21e eeuw: satellietnavigatiesystemen.

EGNOS kan zowel voor de scheepvaart als elke andere willekeurige transportmethode worden ingezet. Ook kan het worden gebruikt als professioneel hulpmiddel voor blindengeleiding of virtuele tolheffing.

Het EGNOS-signaal komt midden 2004 beschikbaar en maakt de weg vrij voor Galileo, dat in 2008 operationeel dient te zijn. Dit civiele initiatief vormt een aanvulling op het tot nu toe enige alternatief op de satellietnavigatiemarkt: het Amerikaanse Global Positioning System (GPS). Galileo, waarvan de ontwikkeling en testfase mede door ESA en de EU worden gefinancierd, zal de Europeanen – en de gehele wereld – een nauwkeurig en veilig satellietnavigatiesysteem bieden.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.