ESA en de olie-industrie onderzoeken toepassingen uit de ruimtevaart

De olievervuiling in de Golf van Mexico, gezien vanuit de ruimte
6 oktober 2010

Vertegenwoordigers uit de ruimtevaartsector en de olie- en gasindustrie zijn bijeengekomen om de huidige mogelijkheden van aardobservatie en de evolutie op het vlak van informatie in de olie- en gasindustrie te bekijken. Het was de eerste bijeenkomst van die aard.

Experts op het vlak van remote sensing (aardobservatie) en gespecialiseerde zogenaamde value-adding companies (bedrijven die een extra waarde toevoegen aan aardobservatiegegevens) deelden met elkaar informatie over routinematige en innoverende diensten, die gebaseerd zijn op aardobservatiegegevens. Tegelijkertijd presenteerden experts uit de industrie hun huidige en toekomstige operationele uitdagingen en ze gaven voorbeelden van belangrijke milieuparameters, die ze nodig hebben.

'Dit is de eerste keer dat er op dit niveau wordt samengewerkt tussen ESA en de olie- en gasindustrie', aldus Dr Richard Eyers, Senior Remote Sensing Consultant voor Shell International.

Een radaropname van de olievervuiling in de Golf van Mexico

'We vergroten het wederzijds begrip door uit te vissen welke technologieën voor ons beschikbaar zijn en ESA te laten weten welke informatie we nodig hebben.'

Jean-Paul Xavier, een specialist op het vlak van remote sensing van het Franse oliebedrijf Total zei dat de industrie nu vooral nood heeft aan producten met een toegevoegde waarde.

'We zijn op een punt aanbeland waarbij we over massa's gegevens beschikken, maar we hebben meer nauwkeurige parameters nodig, zoals veranderingen van temperatuur, subsidentie (inzakking van de bodem) en landbedekking', aldus Xavier. 'Als industrie delen we dezelfde problemen en zoeken we naar oplossingen. Dit is een belangrijke ESA-workshop. Door oliebedrijven en dienstverleners met elkaar te vermengen kunnen we immers over deze uitdagingen in discussie gaan.'

Kjell Morten Sviland, hoofdingenieur voor cartografie en geografische informatie bij Statoil, de grootste olie- en gasproducent van Noorwegen, wilde er zeker van zijn dat zijn bedrijf zich bewust is van alle aangeboden diensten op basis van aardobservatie.

ice features
Gegevens van satellieten kunnen helpen bij onderwaterverkenning

'We hebben een lijst van diensten gevraagd die momenteel beschikbaar zijn', vertelde hij. 'We hebben aan ESA en de bedrijven ook onze toekomstige noden meegedeeld.'

De bijeenkomst stond in het teken van drie onderwerpen: exploratie, een duurzaam milieu en infrastructuur en transport.

Tijdens de workshop werden een reeks maatregelen geïdentificeerd waarmee de olie- en gasbedrijven en de dienstverlenende gemeenschap het gebruik van remote sensing in de sector kunnen versterken en zelfs uitbreiden.

oil and gas workshop participants
De deelnemers aan de workshop

Presentaties van de bijeenkomst zijn te raadplegen op de website van de workshop en tegen het eind van de maand zal een kort verslag beschikbaar zijn.

De workshop vond plaats op 14 en 15 september in het ESA-aardobservatiecentrum ESRIN in Frascati (Italië). Er waren 120 deelnemers, waaronder minstens 40 uit de olie- en gasindustrie, waaronder belangrijke spelers als AGIP, BP, ENI, Petrobras, Statoil, Shell, Tital, ExxonMobile, Chevron en Woodside.

De workshop werd gezamenlijk georganiseerd door ESA, oliebedrijven (waaronder Shell, BP, Total en Woodside), dienstverleners en de European Association of Remote Sensing Companies.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.