Een eerbetoon aan de zon in het Euro Space Center Belgium

De Europese satelliet SOHO houdt permanent de zon in de gaten
19 augustus 2002

Nog tot 5 januari 2003 hebben de bezoekers van het Euro Space Center Belgium in Transinne-Redu (Libin) - vlakbij in Redu bevindt zich een ESA-grondstation - een afspraak met de zon. Gedurende een half uur zien ze in een rondgang-tentoonstelling een verhaal dat 5 miljard jaar geleden begon en nog eens 5 miljard jaar zal duren.

De tentoonstelling Afspraak met de zon werd gerealiseerd met steun van ESA en toont een opeenvolging van thema's die overeenkomen met de grote levensfasen van onze ster. Een eerste toont de geboorte van de zon uit een oernevel van stof en interstellair gas. Daarna is de huidige activiteit van de zon te bekijken. Welke invloed heeft ze op het menselijk handelen, op het milieu van onze planeet, op de biologische activiteit? Vervolgens ontdekt men hoe het zonnestelsel zal verdwijnen wanneer onze zon traag aan haar einde komt. Ze wordt eerst een rode reus en dan een witte dwerg. Een doolhof stelt ons sterrenstelsel, de Melkweg, voor.

SOHO sees right through the Sun
SOHO kan ook het inwendige van de zon waarnemen

Het Centre Spatial de Liège (CSL) heeft samen met de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) en het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) meegewerkt aan deze begrijpelijke uitleg over onze ster, die aan de basis ligt van alle leven op de aarde. Het toont modellen van instrumenten, waarvoor het de UV-sensoren heeft ontwikkeld en getest en die zich nu in de ruimte bevinden. De Extreme Ultraviolet Imaging Telescope (EIT) bijvoorbeeld bevindt zich aan boord van de Europese satelliet SOHO, die de zon op een afstand van 1,5 miljoen kilometer van ons vandaan permanent waarneemt. Het Far UltraViolet Imaging System (FUV) bekijkt aan boord van de Amerikaanse satelliet IMAGE, die in een zeer elliptische baan ronddraait, het poollicht op de aarde.

Het CSL neemt deel aan het internationaal programma Space Weather, dat de fenomenen op de zon bekijkt. Het ontwikkelt daarvoor gevoelige sensoren, zowel voor ESA als voor NASA. Het CSL werkt nu aan de Extreme Ultraviolet Imager (EUVI), een verbeterde versie van de EIT. EUVI zal zich aan boord bevinden van de twee identieke Solar Terrestrial Relations-observatoria (STEREO) van de NASA. Dit duo wordt in 2005 gelanceerd en moet 3D-beelden opleveren van de uitstoot van materie in de zonnecorona en de verspreiding ervan in het interplanetair milieu.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.