Een nieuw model van de atmosfeer dankzij Belgische onderzoekers en… Envisat

Envisat satellite
Envisat: een jaar in de ruimte
17 maart 2003

De Europese aardobservatiesatelliet Envisat draait al een jaar in een baan om de aarde. Met Envisat kunnen Belgische onderzoekers op een unieke manier de aftakeling van de ozonlaag beter begrijpen.

Envisat werd in maart 2002 gelanceerd en is een van de belangrijkste aardobservatiesatellieten die ooit werden gelanceerd. Hij heeft drie instrumenten aan boord die de verschillende scheikundige bestanddelen van de atmosfeer van de aarde waarnemen.

Maar deze waarnemingen gebeuren niet continu in de tijd en ze bestrijken ook niet onze hele planeet in de loop van een dag. Dat euvel hebben onderzoekers van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) trachten te verzachten. Ze ontwikkelden BASCOE of Belgian Assimilation System of Chemical Observations from Envisat, die uniforme informatie in verband met de scheikundige samenstelling van de atmosfeer oplevert.

Evolutie van de atmosfeer

Envisat in orbit
Envisat is een van de belangrijkste kunstmanen voor aardobservatie

BASCOE werd ontwikkeld met steun van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden (DWTC) in het kader van het ESA-programma Prodex. BASCOE maakt gebruik van zo goed als onmiddellijk beschikbare gegevens van Envisat.

Het gaat om een analytisch assimilatieproces waarbij met een computer de Envisat-gegevens worden verwerkt om de beste schatting te bekomen van de scheikundige samenstelling van de atmosfeer. Op basis van deze dagelijkse gegevens kunnen voorspellingen van een week gedaan worden van de evolutie en de scheikundige samenstelling van de atmosfeer.

Op de BASCOE-website (zie link rechts) kan men schema’s bekijken van de scheikundige veranderingen die boven het noordelijk halfrond in de atmosfeer optreden.

Uniek in de wereld

Envisat Instruments
De instrumenten aan boord van Envisat

Dit model is uniek in de wereld. Het is gebaseerd op de meest geavanceerde methoden, die slechts gebruikt worden door enkele grote centra voor numerieke weersvoorspelling.

BASCOE levert de nodige ondersteuning voor de huidige Vintersol-campagne in Kiruna (Zweden), die de problematiek van de aftakeling van de ozonlaag boven de Noordpool onder de loep neemt. De methode van de assimilatie van gegevens is hierbij van essentieel belang. Men kan er beter de scheikunde van de atmosfeer mee begrijpen en, meer in het bijzonder, de afbraak van de ozonlaag boven onze regionen.

Meer wetenschappelijke informatie:

Envisat (Artist's view)
Envisat

Dominique Fonteyn, BIRA-IASB
Ringlaan, 3
1180 Brussel
Tel: 02/373.03.82

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.