Eerste opnamen door MSG−1

Kleurencompositie gemaakt met het instrument SEVIRI
3 januari 2003

De nieuwe weersatelliet MSG-1 (Meteosat Second Generation) werkt perfect. Onlangs kwamen de eerste beelden binnen die zijn gemaakt met de belangrijkste instrumenten aan boord van de satelliet.

Dit fraaie weer- en wolkenbeeld van de aarde is de eerste foto die is gemaakt door de Meteosat Second Generation (MSG-1), die werd gelanceerd op 28 augustus.

De foto is een kleurencompositie van drie van de golflengtegebiedjes in zichtbaar licht en in infarood licht, die worden bestreken door MSG's hoofdinstrument, de Spinning Enhanced Visible and Infra-red Imager (SEVIRI). MSG-1, die momenteel 10 graden ten westen van de evenaar in werking wordt gesteld, zal later naar zijn uiteindelijke plaats in de geostationaire baan verhuizen en dan volledig in werking worden gesteld.

Voor een goede weersvoorspelling en andere meteorologische doeleinden moeten de afbeeldingen eerst nog geometrisch en radiometrisch worden gecorrigeerd. Dit ongecorrigeerde beeld, dat op 28 november 2002 door Eumetsat werd verkregen, toont al duidelijk de woestijnen en begroeide gebieden in Afrika en Zuid-Amerika, evenals de bewolking op aarde, te onderscheiden in regenwolken en hoge bewolking bestaande uit ijskristallen.

Stralingsbalans

MSG fisrt image
De eerste zwart-witfoto’s van de aarde, gemaakt in elf golflengtegebiedjes die worden bestreken door MSG’s hoofdinstrument SEVIRI.

Kort na deze eerste foto door MSG-1 kwamen ook afbeeldingen binnen die zijn gemaakt met het instrument GERB (Geostationary Earth Radiation Budget). GERB is een instrument dat is geïnitieerd door ESA. Het stelt experts in staat de zogenaamde stralingsbalans van de aarde en de invloed daarvan op het klimaat te bestuderen. GERB verricht voortdurend metingen aan het gehele voor MSG-1 zichtbare halfrond.

Eva Oriol-Pibernat, MSG Mission Manager bij ESA, vertelt: "GERB zal ons in staat stellen vanuit een vaste positie om de aarde trends in belangrijke parameters voor het klimaat te volgen. Door die gegevens te koppelen met metingen die worden verricht door ESA's milieusatelliet Envisat en de ERS-2, zal Europa zeer veel bijdragen aan ons begrip over het milieu in samenhang met het klimaat."

First GERB images
Eerste afbeeldingen gemaakt door GERB, gemaakt op 12 december 2002.

GERB is een scannende radiometer met een kanaal dat gevoelig is voor de totale uitstraling van de aarde en een e kanaal dat alleen de uitstraling in een korte-golflengtegebied meet. Met behulp van die twee metingen kan een hele goede schatting worden gemaakt van wat de aarde aan energie in de ruimte uitstraalt. Aan de hand daarvan kan de dan weer de energie worden afgeleid die nodig is om het aardse klimaat in gang te houden. Worden de metingen met GERB gekoppeld aan die van het instrument SEVIRI, dan ook worden nagegaan welke rol wolken en waterdamp spelen in de stralingsbalans van onze planeet.

Scherpere waarnemingen

The GERB instrument
Het instrument GERB

MSG-1 is de eerste van een nieuwe serie weersatellieten, ter opvolging van de Meteosat-satellieten waarvan de eerste vijfentwintig jaar geleden werd gelanceerd. De MSG-satellieten gaan veel scherper waarnemen. Zij maken elk kwartier een foto en tasten de dampkring en het aardoppervlak in twaalf verschillende golflengtegebieden af. Daarnaast beschikken ze over een Search & Rescue Transponder. Die waarschuwt bij snel veranderende weersomstandigheden. Dat kunnen plotselinge opstekende onweersstormen zijn, sneeuwstormen of verraderlijke dekens van dichte mist.

MSG is een gezamenlijk project van ESA en Eumetsat, de organisatie die in 1986 is opgericht voor het beheer, onderhoud en exploitatie van een Europees systeem van weersatellieten. Op dit ogenblik zijn drie satellieten en een grondsegment voorzien. ESA is verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van de eerste satelliet en voor de bestelling van de andere twee voor rekening van Eumetsat. Eumetsat is verantwoordelijk voor de definitie van de nuttige lading, gebaseerd op de behoeften van gebruikers, het grondsegment en voor het operationeel houden van het systeem.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.