Envisat maakt spectaculaire opnamen van de aarde

Integratie van Envisat voor zijn lancering te ESTEC in Noordwijk (Nederland)
14 juni 2002

De in maart gelanceerde Europese aardobservatiesatelliet Envisat doet het uitstekend. Dat bewijzen de spectaculaire opnamen die de kunstmaan reeds van de aarde maakte. Envisat heeft tien krachtige instrumenten aan boord, die waardevolle informatie leveren over het milieu en onze planeet zoals nooit tevoren waarnemen.

De gegevens van de sensoren aan boord van Envisat zijn van levensbelang voor onderzoekers en al wie de oorzaken en gevolgen van de globale veranderingen van het milieu op onze planeet beter wil begrijpen. Dit gaat van het bestuderen van het El Niño-verschijnsel en de oorzaken van het broeikaseffect tot het verwerven van cruciale inzichten in de stijging van het niveau van de oceanen en het opsporen van ontbossing.

In de Envisat Earth Images Gallery (zie link rechts) zijn van de volgende instrumenten aan boord van Envisat beelden te bekijken:

Advanced Synthetic Aperture Radar (ASAR)

Dit instrument maakt gebruik van een radar om het aardoppervlak in kaart te brengen. Het kan de vorm van het land in kaart brengen, een profiel opstellen van golven en ijs, de manier waarop het land wordt gebruikt en de verschillende soorten vegetatie in de gaten houden en een aantal eigenschappen van het aardoppervlak meten.

Volga River/Dzerzhinsk - ASAR - 8 April 2002
ASAR-beeld van Dzerzjinsk en de Volga (8 april 2002)

Het beeld links toont een gebied met een breedte van 100 km rond de Russische stad Dzerzjinsk, 300 km ten oosten van Moskou. In het noorden is het onderste deel te zien van het Gorkovskoje-reservoir, gevormd door een dam in de Volga, de langste rivier in Europa. Onderaan is de Oka te zien, een zijrivier van de Volga.

ASAR kan in verschillende modi werken zodat breedbeeldopnamen en detailbeelden kunnen gemaakt worden. ASAR is de eerste permanent werkende radar in de ruimte die zowel in horizontale of verticale polarisatie signalen kan uitzenden en ontvangen. Daardoor kan een SAR-instrument beter verschillende soorten terreinen classificeren. Omdat de reflecterende eigenschappen van een oppervlak afhangen van de polarisatie van het inkomende radarsignaal, levert het gebruik van meer dan één type polarisatie waardevolle bijkomende informatie op.

Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS)

MERIS maakt opnamen van het oppervlak van onze planeet en de wolken in zonlicht. Hij vangt zichtbaar licht op en een deel van het infrarode deel van het spectrum. MERIS kan onder meer de juiste kleur van oceanen en kustgebieden bepalen. Dat levert informatie over biologische activiteit en andere processen.

France – MERIS – 24 March 2002
Opname door MERIS van Frankrijk (24 maart 2002)

MERIS bekijkt ook de wolken en zoekt naar onzichtbare waterdamp in de atmosfeer. Het kan ook planten identificeren in verschillende groeistadia en chlorofyl-niveaus meten, waardoor de plantaardige biomassa kan berekend worden.

Het MERIS-beeld hiernaast toont Frankrijk en delen van Oostenrijk, België, Engeland, Italië, Spanje en Zwitserland. Duidelijk zijn de door sneeuw bedekte bergketens te zien: de Pyreneeën en de Alpen met hun hoogste toppen, de Aneto (3404 m) en de Mont Blanc (4807 m).

Advanced Along-Track Scanning Radiometer (AATSR)

East Africa and Middle East AATSR, 11 April 2002
Oost-Afrika en het Midden-Oosten door AATSR (11 april 2002)

De AATSR-sensor scant het oppervlak van land en oceanen in verschillende infrarode en zichtbare frequenties om temperaturen te meten. Dit instrument kan de temperatuur aan het zeeoppervlak met een nauwkeurigheid van 0,3°C meten, bosbranden waarnemen en de vegetatie in verschillende gebieden in kaart brengen.

De AATSR-opname links toont een lange strook van 500 km van de vallei van de Eufraat in het Midden-Oosten tot het Tanganyika-meer in Centraal Afrika, met de Rode Zee die Saoedi-Arabië van Soedan scheidt. In het zuiden is het Victoria-meer zichtbaar, begrensd door Oeganda, Kenya en Tanzania.

Envisat in een notendop

What is Envisat?

Envisat is de krachtigste Europese satelliet voor aardobservatie. Hij moet de meest volledige waarnemingen ooit van onze planeet maken en bekijkt daarvoor het land, de oceanen, de atmosfeer en de ijskappen. Onderzoekers willen nagaan hoe deze elkaar beïnvloeden. Envisat is een belangrijk onderdeel van de plannen die ESA de volgende tien jaar heeft om het aardse milieu waar te nemen.

Waarom is Envisat belangrijk?
Hoe snel smelten de ijskappen?
Hoe is het gesteld met de regenwouden?
Wat is het belang van het El Niño-verschijnsel?
Welke broeikasgassen zijn in de atmosfeer te vinden?
Groeit het gat in de ozonlaag?
Envisat zal helpen deze belangrijke vragen voor onze toekomst te beantwoorden. Onderzoekers en politici hebben het soort gegevens nodig, verzameld door Envisat en andere aardobservatiesatellieten. Zo kunnen ze gefundeerde beslissingen nemen.

Wat moet Envisat doen?
De oceanen op onze planeet, het land met zijn fauna en flora, de door ijs bedekte gebieden (de cryosfeer) en alle lagen van de atmosfeer (troposfeer, stratosfeer en mesosfeer) staan niet los van elkaar. Ze vormen samen het systeem Aarde. De instrumenten aan boord van Envisat verzamelen informatie over elk onderdeel van het systeem zodat onderzoekers kunnen proberen voorspellen hoe ze elkaar beïnvloeden. Veel instrumenten aan boord van Envisat zijn ontwikkeld uit apparatuur die eerder vloog aan boord van de ESA-aardobservatiesatellieten ERS-1 en 2. Zo hebben onderzoekers de beschikking over waarnemingen die zich over een periode van 10 jaar uitstrekken en kunnen ze een vergelijking maken tussen de toestand die Envisat nu waarneemt en de gegevens die de afgelopen 10 jaar zijn verzameld.

Waar is Envisat?
Op de link rechts is te zien waar Envisat zich momenteel bevindt.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.