Federaal Wetenschapsbeleid stelt zichzelf voor in nieuwe brochure

Het Federaal Wetenschapsbeleid stelt zich voor
9 oktober 2007

Met zijn 2840 personeelsleden en een jaarlijks budget van 620 miljoen euro draagt het departement van het Federaal Wetenschapsbeleid ruimschoots bij tot de realisatie van een aantal belangrijke wetenschappelijke en praktisch gerichte doelstellingen. Het Federaal Wetenschapsbeleid beheert onder meer ook de Belgische bijdrage aan ESA en vindt de deelname van ons land aan ESA zeer belangrijk.

'Ons land staat voor belangrijke uitdagingen', zegt voorzitter Dr. Philippe Mettens in het voorwoord van een nieuwe brochure waarin het Federaal Wetenschapsbeleid zich voorstelt. 'We denken aan het verderwerken aan het halen van de Barcelona-doelstelling (3% van het BBP besteden aan onderzoek en ontwikkeling), het creëren van jobs en welzijn door innovatie, optimaliseren van de werking van de Belgische onderzoeksruimte en de strijd tegen de klimaatwijzigingen'.

De door het Federaal Wetenschapsbeleid beheerde onderzoeksprogramma's reiken de regering de nodige gegevens aan waardoor die onderbouwde beslissingen kan nemen in domeinen als duurzame ontwikkeling, de strijd tegen klimaatwijzigingen, biodiversiteit, energie, gezondheid, mobiliteit en de informatiemaaschappij.

Het Federaal Wetenschapsbeleid vertegenwoordigt bijna 30% van het totale Belgische budget inzake onderzoek. Van het departement maken 10 federale wetenschappelijke instellingen deel uit (het is ook een koepel over een aantal andere instellingen in binnen- en buitenland waaronder het Von Karman Instituut en het Euro Space Center), het onderzoeksnetwerk BELNET levert snelle internetlijnen aan universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en overheidsdiensten en er wordt met de DWTI ook aan informatiebemiddeling gedaan aan de wetenschappelijke gemeenschap, de sociaal-economische wereld en de overheidsbesturen.

Het Federaal Wetenschapsbeleid vormt de kern van de Belgische onderzoeksruimte en een belangrijke pool van de Europese onderzoeksruimte.

'Tot slot coördineert het Federaal Wetenschapsbeleid ook de onderzoeksinspanningen van alle overheden van ons land en zorgt het ervoor dat onze onderzoekers kunnen inpassen in internationale onderzoeksnetwerken. In die zin vormt het departement de kern van de Belgische onderzoeksruimte en een belangrijke pool van de Europese onderzoeksruimte', aldus Philippe Mettens.

Het Federaal Wetenschapsbeleid is goed voor een jaarlijks budget van 620 miljoen euro, 2840 personeelsleden, 2000 wetenschappelijke publicaties per jaar, het (gratis) vulgariserende tijdschrift Science Connection met een oplage van 20.000 exemplaren, 1.200.000 bezoekers van federale en aanverwante musea per jaar en een roerend patrimonium ter waarde van 6,2 miljard euro.

Het Federaal Wetenschapsbeleid en het onderzoek van de ruimte

Logo van het Federaal Wetenschapsbeleid

In het organigram van het Federaal Wetenschapsbeleid vinden we 12 operationele diensten, de zogenaamde Algemene Directies (AD's), terug. Het gaat onder meer om de Koninklijke Bibliotheek van België, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Onder de AD Onderzoeksprogramma's en lucht-en ruimtevaarttoepassingen vallen onderzoeksprogramma's, het poolsecretariaat (met afzonderlijk beheer), lucht- en ruimtevaarttoepassingen, BELNET en het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij (SOMA). Het poolsecretariaat werd in het leven geroepen om het nieuwe federale onderzoeksstaion Prinses Elisabeth op Antarctica een 'administratief en financieel kader te geven dat snel kan inspelen op specifieke behoeften.'

De AD's Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie (BIRA), Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) en Planetarium (op de Heizel in Brussel) en Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) richten zich in grote mate op de verkenning van de ruimte. Het BIRA, de KSB en het KMI vormen de zogenaamde Pool Ruimte op het plateau van Ukkel.

178 miljoen euro per jaar

De directie Lucht- en ruimtevaarttoepassinge onder leiding van Monique Wagner is belast met het dagelijks beheer van de Belgische ruimtevaartinspanningen op Europees (ESA of de Europese Unie), en bilateraal (onder meer met Frankrijk, Rusland en Argentinië) niveau.

De ruimtevaartactiviteiten zijn goed voor 178 miljoen euro per jaar, waarvan 167 miljoen dient voor de Belgische deelname aan ESA. Daarmee is ons land van de partij bij zowat alle belangrijke aspecten van ruimteonderzoek: ruimtewetenschappen, aardobservatie, navigatie, telecommunicatie, het internationaal ruimtestation, ruimteverkenning, lanceerraketten en technologische en wetenschappelijke programma's.

De nieuwe brochure van het Federaal Wetenschapsbeleid leert ons verder dat het Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie (BIRA) de laatste jaren aan internationale erkenning gewonnen heeft met zijn wetenschappelijk onderzoek van de aardse atmosfeer en deze van de andere planeten. Het bekijkt ook de invloed van de zon op ons milieu en speelt een centrale rol in het onderzoek naar de klimaatwijzigingen. De BIRA-onderzoekers valideren ook gegevens van satellieten in het kader van het nationaal programma PRODEX en het Europese project Evergreen.

Belgium
België en zijn omgeving vanuit de ruimte

De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) richt zich op astronomie, astrofysica, ruimtegeodesie en zonnefysica en verricht ook heel wat dienstverlenende activiteiten, zoals het beheer van het Belgisch seismologisch netwerk. De KSB beheert ook het Planetarium op de Heizel, dat één van de grootste planetariumkoepels in Europa heeft.

Het bekendst bij het grootste publiek is het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) dat zijn faam dankt aan operationele dienstverlening op het vlak van hydrometeorologie, klimatologie en geofysica. Het beschikt daarvoor onder meer over vijf onderzoeksdepartementen.

De nieuwe brochure waarin het Federaal Wetenschapsbeleid zich uitgebreid voorstelt is hier te downloaden.

Een kosteloos abonnement op het tijdschrift Science Connection is te verkrijgen via

http://www.scienceconnection.be

Meer informatie

Federaal Wetenschapsbeleid
Wetenschapsstraat 8
1000 Brussel
02/238.34.11

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.