Galileo op koers

Galileo: een betrouwbaar satellietnavigatiesysteem voor nauwkeurige plaatsbepaling
19 juli 2004

De ontwikkelings- en valideringsfase van het Galileo-navigatiesysteem is inmiddels aanzienlijk gevorderd, en de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) is onlangs begonnen met het verstrekken van opdrachten, waaruit blijkt dat dit eerste volledig civiele satellietnavigatiesysteem op de goede weg is.

Galileo: een gefaseerd programma

De uitvoering van het Galileo-programma vindt plaats in drie fasen:

  • Definiëring
  • Ontwikkeling en validering
  • Volledige invoering en operationele activiteiten

De fase van definiëring is in 2003 afgesloten met als resultaat een beschrijving van de elementaire systeemspecificaties.

Contracts signed for the development of GSTB satellites
Overeenkomsten voor de ontwikkeling van GSTB-satellieten (GSTB: Galileo System Test Bed)

Met de fase van ontwikkeling en validering is eind 2003 een begin gemaakt. Het doel van deze fase is het systeem te valideren met behulp van een beperkte constellatie van vier satellieten. Dat aantal is minimaal nodig om er zeker van te zijn dat de testlocaties exacte gegevens over tijd en positie door krijgen.

Hydrogen maser clock
Waterstofmaserklok

In het begin van deze fase wordt een proefsatelliet gelanceerd, met als doel de frequentieaanvragen voor Galileo veilig te stellen, de kenmerken van de door de valideringssatellieten te gebruiken omloopbanen te bepalen en bepaalde belangrijke technologieën te testen, zoals de atoomklokken.

Galileo System Test Bed (GSTB) launch contract signed
Ondertekening van de overeenkomst voor de lancering van het Galileo System Test Bed (GSTB)

De lancering van de proefsatelliet is gepland voor uiterlijk eind 2005, en de validering in de omloopbaan voor eind 2007.

Galileo constellation
Galileo-constellatie

Na de ontwikkeling en validering volgt de fase van volledige invoering. Die fase betreft de vervaardiging en lancering van alle overige satellieten, en de afronding van het grondsegment. Na volledige invoering van alle satellieten zal worden begonnen met het tot stand brengen van de volledige constellatie van 27 operationele en drie reservesatellieten in drie cirkelvormige, middelhoge omloopbanen (Medium Earth Orbits - MEOs) op een hoogte van 23 222 km en onder een hoek van 56º ten opzichte van het vlak van de evenaar. Een en ander zal worden ondersteund door een uitgebreid netwerk van grondstations en lokale en regionale servicecentra.

Het samenwerkingsverband van de Europese Commissie en ESA, Galileo Joint Undertaking, is begonnen met de het selecteren van de concessiehouder, de toekomstige "Galileo Operating Company" , die de leiding zal voeren over de definitieve invoering en operationele activiteiten.

Galileo: een mondiale dimensie in internationale samenwerking

Naast deze technische vorderingen heeft het programma ook op politiek terrein vooruitgang geboekt met de recente overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dit akkoord is tijdens de in juni in Dublin gehouden EU-VS-top ondertekend. Dat brengt de onderlinge compatibiliteit en interoperatibliteit van Galileo en GPS een stuk dichterbij, waarmee iedere gebruiker gebaat is. Galileo moet met GPS, en niet te vergeten het Russische GLONASS-systeem, de wereldstandaard voor satellietnavigatie worden. Dit, samen met getekende of potentiële akkoorden met landen als China, India, Canada en Israël, onderstreept de mondiale dimensie van Galileo.

Alle fasen van Galileo ontwikkelen zich in de richting van eenzelfde doel: de invoering van een revolutionair systeem dat mensen binnen en buiten Europa een betrouwbare manier biedt om met behulp van satellietnavigatie nauwkeurig hun positie te bepalen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.