Gebaseerd op Rosetta, een virtuele ruimtemissie in het planetarium van Brussel

De orbiter van de Rosetta-sonde vliegt over de lander kort na de landing op de kern van de komeet P46/Wirtanen
27 mei 2002

Studenten die in een virtuele commandozaal een virtuele ruimtemissie voorbereiden en uitvoeren… In het planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België in Brussel werd het project ASH (Acces to Scientific Space Heritage) voorgesteld. Het is gebaseerd op het bestaand ESA-project Rosetta.

Rosetta gaat in januari 2003 op weg naar de komeet Wirtanen. Onderweg passeert hij de planetoïden Otawara en Siwa. In november 2011 arriveert hij bij de komeet Wirtanen. Rosetta zal de komeet op zijn weg naar de binnenste regionen van het zonnestelsel gedurende twee jaar volgen en ook een lander op het komeetoppervlak neerzetten.

Een boeiende reële missie, die model staat voor een virtuele ruimtevlucht waarbij studenten als mooie bonus de verschillende toepassingen van wetenschappen als fysica, wiskunde, biologie, chemie en sterrenkunde ontdekken. De jongeren zijn 17-18 jaar oud en nemen plaats in een virtueel controlecentrum, dat een echte controlekamer nabootst. Ze moeten er met behulp van de wetten en principes van de natuurkunde waken over een goed verloop van hun missie. Ze kunnen daarvoor verschillende informatiebronnen zoals gegevensbanken en het Internet raadplegen en een oplossing trachten te vinden voor alle problemen en vragen die zich stellen.

Om alles nog aantrekkelijker te maken hebben de ontwerpers van het ASH-project de nieuwste 3D- en multimediatechnieken gebruikt. Projectie op het grote Videowall-scherm geeft het geheel nog een bijkomende dimensie.

De educatieve simulator van een ruimtemissie bestaat uit vier "eilandjes" of controletafels. Elk eilandje kan een welbepaalde taak uitvoeren of de verschillende taken combineren. Op die manier kunnen 30 studenten aan een gesimuleerde missie deelnemen. Met behulp van aanraakschermen moeten ze de taken uitvoeren, die ze vanuit het centrale systeem krijgen. Dat systeem houdt ook de stand van zaken bij. Alle deelnemers hebben een specifieke taak: technicus, vluchtleider, wetenschapper… Ze kunnen zowel als een team of onafhankelijk werken, maar voor het goede verloop van de missie is samenwerking onontbeerlijk.

Er zijn al verschillende opdrachten bedacht: de lancering van een Europees ATV-ruimtevrachtschip (Automated Transfer Vehicle) met een Ariane 5-raket, een bezoek aan het International Space Station (ISS) of het neerzetten van waarnemingsstations op onze buurplaneet Mars om er te speuren naar leven.

Momenteel bevindt het ASH-project zich nog in het stadium van prototype. Het wordt tijdelijk uitgeprobeerd in het planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België in Brussel. Het wordt gesteund en gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Commissie en krijgt de medewerking van verschillende partners: DELTA Danish Electronics, Light & Acoustics (Denemarken), SAS Space Application Services (België), Institut of Computer Graphics TUV (Oostenrijk), het Tycho Brahe Planetarium Copenhagen (Denemarken), het Europlanetarium Genk (België) en de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.