Het ruimteweer in de schijnwerpers in Antwerpen

10th European Space Weather Week, 18-22 November 2013, Antwerp, Belgium
Het ruimteweer heeft een grote invloed op onze planeet
21 november 2013

In Antwerpen vindt voor de tiende keer de European Space Weather Week plaats. Daar geven onderzoeksteams die zich met de verschillende aspecten van het ‘ruimteweer’ bezighouden rendez-vous.

De European Space Weather Week is een samenwerking tussen ESA, het in België gevestigde Solar-Terrestrial Centre of Excellence (STCE) en het Space Weather Working Team.

De zonnestraling en de deeltjes die onze ster uitzendt beïnvloeden ook de naaste omgeving van de aarde. Dit is het onderzoeksdomein van de specialisten van het ruimteweer. Zoals het ‘aardse’ weer kan ook het ruimteweer een grote invloed hebben op ons dagelijkse leven. Zo kan bijvoorbeeld het gps-systeem in onze auto verstoord worden wanneer er een uitbarsting op de zon plaatsvindt. En de elektriciteitsvoorziening kan het als gevolg van het ruimteweer in sommige gevallen zelfs helemaal laten afweten.

A recent analysis of ESA’s Space Situational Awareness programme concluded that space weather hazard-warning and risk-assessment activities would provide a benefit to cost ratio of 6.25 over 16 years.
De zon en de aarde: het onderzoeksdomein van de specialisten van het ruimteweer

Sinds 18 en nog tot 22 november vergaderen onderzoekers, ingenieurs en ontwikkelaars van toepassingen in het Radison Blu-hotel in Antwerpen om er van gedachten te wisselen over de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van het onderzoek van het ruimteweer en de toepassingen en diensten die ermee te maken hebben. Daaronder bevinden zich befaamde specialisten als David Berghmans, Consuelo Cid, Eamonn Daly, Hannu Koskinen, Ioanna Tsagouri en Dave Pitchford. 

Via het initiatief Space Weather for Engineers (SW4E) kregen ingenieurs voor de bijeenkomst een reeks colleges over het ruimteweer. De deelnemers leerden er welke invloed uitbarstingen op de zon, de zonnewind en veranderingen van het magnetisch veld van de aarde kunnen hebben op de technologie en de producten die ze dagdagelijks ontwikkelen. 

SWAP instrument on board ESA's Proba-2 sees the Sun, 30 July 2013
Gebeurtenissen die zich op 150 miljoen kilometer afstand op onze ster afspelen hebben belangrijke gevolgen voor de aarde

Met de nieuw verworven kennis zijn ze in staat om satellieten en delicate infrastructuur op de aarde beter te beschermen tegen de invloed van de zon.

België speelt in Europa een sleutelrol bij het onderzoek van het ruimteweer en de toepassingen die ermee verbonden zijn, in het bijzonder via het Space Situational Awareness programma van ESA. De organisatie van de European Space Weather Week in Antwerpen is een bevestiging van de belangrijke bijdrage die ons land op dit vlak levert.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.