Informatie uit de ruimte ten dienste van humanitaire hulp op de aarde

Integratie van Envisat te ESTEC in Noordwijk (Nederland)
24 juni 2002

Op 20 juni ondertekenden Maureen Marlowe, directeur van Reuters Foundation, en José Achache, directeur van het ESA-programma voor aardobservatie een samenwerkingsakkoord in Londen.

In het kader van deze overeenkomst zal ESA Reuters Foundation en zijn AlertNet ondersteunen met informatie en opnamen van ESA-aardobservatiesatellieten en het gebruik van gegevens van deze satellieten bij internationale hulporganisaties promoten.

ERS satellite
ERS-2

In het bijzonder zal ESA de informatie uit haar archieven van satellietgegevens en van haar nu operationele ERS 2- en Envisatkunstmanen toegankelijk maken. ESA zal Reuters Foundation ook betrekken bij de raadpleging van gebruikers van deze gegevens met als bedoeling de noden van humanitaire hulporganisaties op het vlak van satellietgegevens te identificeren. Dit is een bijdrage aan het Europees programma GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

Op de AlertNet-site van Reuters Foundation zal een bijzondere webpagina ontwikkeld worden met satellietbeelden van ESA. Dit moet een aantal bijzondere gevallen illustreren en een gids zijn voor aardobservatie.

Flooding - Mozambique 2000
ERS-beeld uit 2000 van overstromingen in Mozambique

Bij de ondertekening van de overeenkomst stelde José Achache het als volgt: "Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet om humanitaire hulporganisaties ervan bewust te maken dat gegevens van satellieten een bijdrage kunnen leveren ter ondersteuning van hun opdracht. Dit zal hun specifieke noden ook duidelijker maken zodat ze in het Europese GMES-programma kunnen verwerkt worden."

Maureen Marlowe vertelde dat "de dienstverlening van AlertNet aan de organisaties die lid zijn sterk zal verbeteren. De opnamen en beelden vanuit de ruimte zullen niet alleen duidelijk het aardoppervlak tonen, maar ook onze leden toelaten te volgen waar ontheemde mensen zich naartoe begeven en de gevolgen van natuurrampen als overstromingen en aardbevingen nauwkeuriger en sneller te overzien."

Reuters Foundation

Reuters Foundation werd opgericht in 1982 en is een humanitaire en educatieve organisatie, die vooral door de globale nieuws-, informatie- en technologiegroep Reuters wordt gefinancierd. De Foundation richt zich op die domeinen waarin de knowhow en ervaring van Reuters bij het verwerven van nieuws, technologie en communicatie kan aangewend worden ten dienste van de gemeenschappen waarin Reuters wereldwijd werkt.

Satellietbeeld van de aardbeving van 1999 in Turkije

Sinds 1997 bestaat de AlertNet-service van Reuters. Die levert snel nieuws en communicatiemiddelen voor internationale hulp bij rampen. Momenteel zijn meer dan 175 hulporganisaties uit 35 landen lid van deze service. AlertNet doet dienst als een platform waarbij wereldwijd levensbelangrijke communicatie- en informatiemiddelen worden gedeeld op het vlak van humanitaire hulp.

Meer informatie bij:
ESA Media Relations Office
Tel.: + 33(0)1.53.69.71.55
Fax: + 33(0)1).53.69.76.90
Reuters Foundation
Charlotte Poskitt (Marketing Executive)
Tel.: + 44 171 542 7398
Fax: + 44 171 542 8599
E-mail: charlotte.poskitt@reuters.com

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.