Koningin Paolaprijs wil leerlingen aanzetten tot wetenschap en techniek

Jongeren moeten meer aangespoord worden om wetenschap en technologie te gaan studeren
26 oktober 2004

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs wil prijzenswaardige verwezenlijkingen uit de Belgische onderwijswereld beter bekend maken en belonen. Voor dit schooljaar staan wetenschappen en technologie in het zonnetje.

In het bijzonder ruimteonderzoek is een domein waarin wetenschappers en technici hard nodig zijn.

"Overwegend dat natuurwetenschappen, technologie en wiskunde meer aan bod zouden moeten komen in het leerplichtonderwijs, werd besloten om tijdens het schooljaar 2004-2005 een speciale prijs te organiseren", aldus de Stichting Koningin Paola.

Voor het basis- en secundair onderwijs

De Koningin Paolaprijs voor het onderwijs

De Koningin Paolaprijs wordt sinds 1996-1997 elk jaar toegekend in de Vlaamse en Franse Gemeenschap en om de vier jaar in de Duitstalige Gemeenschap en dit afwisselend aan leerkrachten van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs.

Dit schooljaar zal de Prijs zich uitzonderlijk richten tot de leerkrachten van het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs van alle netten in de drie gemeenschappen van ons land.

Aandacht voor vakken als wereldoriëntatie, wiskunde en wetenschappen

De prijs van 6500 euro beloont concrete verwezenlijkingen die al minstens twee volledige schooljaren werden ingevoerd en functioneren.

Hij gaat naar leerkrachten die zich in de uitoefening van hun beroep bijzonder hebben onderscheiden in de leergebieden wereldoriëntatie en wiskunde in het basisonderwijs en biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde en wiskunde (eventueel ook vakoverschrijdend) in het secundair onderwijs.

Aanzet tot verdere studies

Natuurwetenschappen, wiskunde en technologie zijn een sleutel voor onze toekomst!

Voor het secundair onderwijs zijn vooral de projecten van belang die jongeren aanzetten tot verdere studies die gericht zijn op fundamenteel en/of toegepast wetenschappelijk en technologisch onderzoek.

België's eerste ruimtevaarder Dirk Frimout en Koningin Paola in gesprek met jongeren

Kandidaturen kunnen uitgaan van een individuele leerkracht, een groep leerkrachten, schoolbesturen, directies of ouders en kunnen tot 31 januari worden ingediend.

De beoordeling gebeurt door een jury met vooraanstaande persoonlijkheden uit de universitaire wereld, de administratie van het onderwijs en de samenleving in het algemeen. De prijsuitreiking heeft plaats eind mei of begin juni.

naar informatie van de Stichting Koningin Paola

Meer informatie bij

Stichting Koningin Paola
Slegerslaan 356 bus 17
1200 Brussel
tel.: 02 762 92 51
fax: 02 772 96 77
info@sk-fr-paola.be<

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.