Newtec wil tot top 5 van de wereld behoren

Hoofdzetel van Newtec in Sint-Niklaas
8 oktober 2002

In haar hoofdzetel te Sint-Niklaas opende het bedrijf Newtec onlangs een nieuwe vleugel, veel eerder dan aanvankelijk voorzien. Dat heeft te maken met het wereldwijd succes van Newtec, actief op het vlak van de satellietcommunicatie.

Sinds 1985 is Newtec actief op het vlak van satelliettelecommunicatie of kortweg Satcom. Daarmee kan informatie in de brede zin van het woord via satelliet worden uitgewisseld of uitgezonden. Het kan gaan om beelden, televisie, telefoon, internet, computergegevens…

Newtec omschrijft zichzelf als een wetenschappelijk en industrieel knowhow-centrum voor onderzoek en ontwikkeling. 'Het houdt zich bezig met de technologie van morgen', aldus Dirk Breynaert, medeoprichter en algemeen directeur van Newtec. 'In 1985 ontstond het idee om een nieuwe evolutie teweeg te brengen in satellietcommunicatie.'

Van de woonkamer…

Newtec, belangrijke medespeler op het vlak van satellietcommunicatie

Het begin was in die tijd zeer bescheiden. Ingenieurs- en laboratoriumactiviteiten vonden plaats in de woonkamer van een flatgebouw in Antwerpen, bijeenkomsten in de logeerkamer. Newtec begon toen met de ontwikkeling van door ESA gedefinieerde producten. In 1994 ging de Europese Satcom-markt open. 'In de Verenigde Staten was men een dergelijke open markt al langer gewoon, maar voor Europa was dit een belangrijk moment', aldus Breynaert. Newtec kon nu beginnen met de ontwikkeling van eigen producten voor deze markt.

Twee jaar later werd Newtec Productions opgericht als gevolg van de groei van de verkoop van producten op het vlak van satelliettelecommunicatie én Newtec begon met de ontwikkeling van een DVB-productielijn. DVB of Digital Video Broadcasting is het digitale equivalent van PAL. Het bedrijf keek ook steeds meer over de grenzen. In 1997 werd in de Verenigde Staten Newtec America opgericht. Aan de ASBU (Arab States Broadcasting Union) werd een eerste grote Satcom-netwerk voor radio-uitwisseling geleverd. 'Dit was een eerste stap op het vlak van grotere netwerken', zegt Dirk Breynaert.

…tot vestigingen in heel de wereld

Demonstratiewagen van Aramiska

En het Newtec-verhaal liep verder. In 1998 verhuisde Newtec naar een veel groter terrein in Sint-Niklaas. Hetzelfde jaar werd bij DVB een Newtec-ontwerp voor Digital Satellite News Gathering (DSNG) gestandaardiseerd, een standaard die zelfs door het Amerikaanse ATSC is overgenomen. Een startpunt voor de latere DVD-RCS-standaard was de pilootdemonstratie van 2Way-Sat in Amsterdam.

Vorig jaar zette Newtec ook vaste voet aan de grond in Azië met de oprichting van Newtec Asia/Pacific in Singapore. De samenwerking met de ASBU werd uitgebreid door de levering van een video exchange netwerk, bedoeld voor meer dan 15 Arabische landen. In Europa bekwam Newtec door overname twee nieuwe vestigingen: Teamtec in Erpe-Mere (België) en Skyware in Krefeld (Duitsland).

In de zes vestigingen Newtec Company, Newtec Productions, Newtec America, Newtec Asia/Pacific, Teamtec en Skyware werken nu bijna 200 mensen.

The sky is… not the limit

Het 2Way-Sat-systeem

Newtec wordt nu wereldwijd beschouwd als een specialist op het vlak van satelliettechnologie. Met een belangrijke herinvestering in Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) is het een voorloper bij verschillende technologieën, die zelfs industriële standaard zijn geworden. Newtec ontwerpt, levert, installeert en onderhoudt satellietnetwerken.

De activiteiten van Newtec hebben betrekking op drie belangrijke domeinen van communicatie via satelliet:

  • Professionele programma's zoals video- en audionetwerken (bijvoorbeeld het Eurovisie-netwerk), netwerken voor business televisie, grondstations, internet via satelliet;

  • Breedbandoplossingen zoals de netwerken 2WaySat-plus (voor 1000 tot 50000 terminals, waarvan een eerste volledig commercieel netwerk met 600 operationele terminals werd opgestart voor internet provider Aramiska), 2WaySat-light (100 tot 1000 terminals, typisch voor virtuele privé-satellietnetwerken) en 2WaySat-consumer (voorzien rond 2004), waarvoor Newtec een totaal systeem biedt met een HUB-station en terminals voor gebruikers;

  • Smalbandoplossingen voor interactieve televisie (voorzien in 2005).

Denken op lange termijn

Aramiska demonstration van

De verkoop van de Newtec Group verliep tussen 1985 en 1995 lineair en na de opening van de Europese markt en de introductie van de eigen Satcom-producten zelfs exponentieel. De laatste vier jaar maakte Newtec tussen 11 en 15% winst, opmerkelijk in de wat lastige economische tijden. Voor dit jaar wordt een verkoop rond 60 miljoen euro verwacht.

Uit het vorige blijkt dat de ambities van Newtec niet misplaatst zijn. En het bedrijf wil de lat hoog leggen. 'Een van onze doelstellingen is tegen 2005 te behoren tot de top 5 in de wereld op het vlak van leveranciers van apparatuur voor Satcom en toegang tot breedbandcommunicatie via satelliet', aldus Dirk Breynaert. Momenteel zijn er op dit vlak zeven belangrijke mededingers uit de Verenigde Staten en twee uit Israël. Er is wel een belangrijk verschil met Newtec. Bij bijna alle concurrenten speelt een belangrijke militaire achtergrond mee. 'Zij beschikken bij wijze van spreken over de grote kanonnen, terwijl wij ESA hebben. Onze kanonnen zijn wat kleiner, maar je kan er nauwkeuriger mee schieten', grapt Breynaert. 'We moeten in ieder geval voorbereid zijn op langere termijn', aldus Breynaert.

Newtec en ESA

Bij Newtec steekt men niet onder stoelen of banken dat het bedrijf veel aan ESA te danken heeft. Al in de jaren '80 werkte het mee aan de Olympus-communicatiesatelliet. ESA speelt een ondersteunde rol bij bedrijven die nieuwe commerciële mogelijkheden ontwikkelen. In het geval van Newtec effende de Europese ruimtevaartorganisatie het pad voor de ontwikkeling van Newtec als producent van apparatuur tot leverancier van volledige systemen voor satellietcommunicatie.

Vorig jaar tekende Newtec met ESA het substantiële ARTES 4-contract om een systeembedrijf te worden voor multimedia-netwerken via satelliet, naast Alcatel Bell. Het contract houdt de ontwikkeling en tests in van een systeem, bedoeld om te voorzien in een internetnetwerk, gebaseerd op de DVB-RCS-standaard. Dankzij deze standaard kan apparatuur, afkomstig van verschillende fabrikanten, met elkaar gebruikt worden. Dat levert besparingen op bij de productie van goedkope gestandaardiseerde satellietterminals en dat is precies voor multimedianetwerken belangrijk. Het hierboven reeds vermelde netwerk voor Aramiska is de eerste klant van het nieuwe systeem.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.