Nieuwe afbeelding van de aarde toont landbedekking als nooit tevoren

17 maart 2008

Een nieuw wereldwijd portret dat vanuit de ruimte is genomen geeft de landbedekking van de aarde gedetailleerd weer, met een resolutie die nog niet eerder is verkregen. ESA heeft vorige week in nauwe samenwerking met de voedsel- en landbouworganisatie van de VN de voorlopige versie van de kaart aan wetenschappers gepresenteerd, bij detweede GlobCover workshop waarbij gebruikers werden geraadpleegd. De workshop werd gehouden in Rome in Italië.

De landbedekking van de aarde is al eerder vanuit de ruimte in kaart gebracht, maar deze kaart, die na zijn voltooiing in juli voor iedereen toegankelijk wordt, heeft een tien maal scherpere resolutie dan al zijn voorgangers.

Wetenschappers die de gegevens gebruiken om wereldwijde trends van landbedekking in kaart te brengen, ontvangen het product – dat is ontstaan in het GlobCover-project waar ESA het initiatief voor heeft genomen – als “een mijlpaal.”

“Het GlobCover-systeem biedt geweldige mogelijkheden om automatisch nieuwe producten op het gebied van wereldwijde landbedekking te produceren. Met een fijnere resolutie en een gedetailleerdere thematische inhoud dan ooit,” aldus Frédéric Achard van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie.

GlobCover legend
GlobCover legend

“Dit GlobCover-product is meer dan een kaart. Het is een gebruiksklare wetenschappelijke en technische demonstratie van de eerste geautomatiseerde kaartlegging van landbedekking op wereldwijde schaal. Mogelijk verschaft het de gedetailleerde beschrijving van de toestand waarin het landoppervlak zich bevindt die nodig is voor regionale klimaatmodellen,” aldus Prof. Pierre Defourny, van de Université catholique de Louvain.

“Gegevens over landbedekking zijn een essentiële vereiste bij het duurzaam beheren van natuurlijke hulpbronnen, milieubescherming, voedselveiligheid, klimaatverandering en humanitaire programma's,” aldus John Latham van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

“Het GlobCover-product is het eerste vrij verkrijgbare product met een resolutie van 300 meter. Het is dus een baanbrekend product dat zeer belangrijk is voor een uitgebreide gemeenschap van belanghebbenden.”

Jaap van Woerden van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) zei het volgende: “Deze kaart kan het werk van UNEP en haar partners enorm ondersteunen bij het aanpakken van belangrijke milieukwesties, zoals klimaatverandering en beheer van ecosystemen.”

Prof. Christiane Schmullius van de Universiteit van Jena in Duitsland zei dat het nieuwe GlobCover-product “een radicale verandering is voor het in kaart brengen van wereldwijde landbedekking.”

De kaart is gebaseerd op twintig terabyte aan beeldmateriaal – dat staat gelijk aan de inhoud van 20 miljoen boeken – dat van mei 2005 tot en met april 2006 is verzameld door de Medium Resolution Imaging Spectrometer van Envisat (MERIS).

Alle beelden ondergaan een gestandaardiseerde verwerkingstechniek die is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Medias-France/Postel, in samenwerking met Brockmann Consult, de Université catholique de Louvain en partners.

Er worden 22 verschillende typen landbedekking op de kaart getoond, waaronder akkerland, moerasland, bossen, kunstmatige oppervlakken, watergebieden en eeuwige sneeuw en ijs. Om de gebruiker maximaal voordeel te bieden is de thematische legenda van de kaart te verbinden met het classificatiesysteem voor landbedekking van de VN (LCCS).

GlobCover, dat in 2005 is gelanceerd, maakt deel uit van ESA’s Earth Observation Data User Element (DUE). Zie voor meer informatie over GlobCover-producten en hun beschikbaarheid de website van GlobCover .

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.