Ontmoeting op hoog niveau bevestigt belang van ruimtevaartcentrum Redu voor België en ESA

Directeur-generaal van ESA, Jean-Jacques Dordain en Daniele Galardini, Hoofd van ESA-Redu, verwelkomen de Minister van Wetenschapsbeleid Courard
6 september 2013

Het grondstation van ESA, diep in de Belgische Ardennen, gonst van activiteit. Nieuwe schotels en antennes worden geïnstalleerd, controleruimtes ingericht. Ruim zestig technici werken er dagelijks achter beeldschermen die in direct contact staan met de satellieten van ESA.

Sinds kort is een nieuw project toegevoegd aan het werkpakket van het Belgische grondstation: Galileo. De eerste signalen van deze Europese constellatie van navigatiesatellieten, in de volksmond wel het nieuwe gps genoemd, worden hier opgevangen en commando’s worden naar de satellieten omhoog gestuurd. Daarnaast worden ESA’s onbemande ruimtevrachtschepen ATV vanuit België gevolgd en gedeeltelijk aangestuurd. Dan zijn er nog drie Belgische Proba-satellieten in orbit, alsmede vele andere satellieten van ESA zelf en haar partners die door ESA-Redu gevolgd en gedeeltelijk aangestuurd worden.

De delegatie tijdens een rondleiding door het ESA-Redu ruimtevaartcentrum: de controlekamer van de Proba-satellieten.

Afgelopen donderdagmorgen werd het belang van het ruimtevaartcentrum te Redu nog eens onderstreept toen de heer Jean-Jacques Dordain, directeur-generaal van ESA de Belgische Staatssecretaris van Wetenschapsbeleid, Philippe Courard in Redu ontmoette. Samen bespraken ze de toekomstplannen voor het centrum. Het Hoofd van de Belgische delegatie van BELSPO, de heer Beka en een hoge financiële stafmedewerker van de ESA, de heer Morel de Westgaver, waren ook bij de bijeenkomst aanwezig evenals senatrice Dominique Tilmans. Daniele Galardini, het Hoofd van ESA-Redu trad op als gastheer.

Jean-Jacques Dordain verwelkomt Senatrice Dominique Tilmans. Daarnaast Minister Philippe Courard.

Het ruimtevaartcentrum te Redu is de enige installatie van ESA op Belgisch grondgebied. ESA-Redu maakt deel uit van een omvangrijk netwerk van grondstations voor het volgen van satellieten. De afgelopen decennia is de infrastructuur van ESA-Redu steeds verder uitgebouwd voor een betere ondersteuning van de diverse Europese ruimtevaartprogramma’s. Recent werd nog een investering van 8 miljoen euro toegewezen aan ESA-Redu, uitgaande van het Federale Wetenschapsbeleid van België en ESA zelf, met als doel de versterking van de technische faciliteiten en de ondersteuning van nieuwe ESA-programma's.

Rondleiding over het complex van ESA-Redu, een terrein van ongeveer 3 hectare groot.

Philippe Courard: “ESA-Redu biedt kansen voor de Belgische industrie en de wetenschappelijke gemeenschap. De ruimtevaartsector fungeert als een aanzienlijke economische hefboom met een positieve invloed op de Belgische industrie in het algemeen en de Luxemburgse in het bijzonder.”

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.