Op naar Mars... met een Belg!

Mars simuleren... op de aarde
11 maart 2003

De Mars Society wil de verkenning van de planeet Mars stimuleren. In samenwerking met de NASA werden habitats gebouwd die een toekomstige basis op Mars simuleren. Bij deze simulatiecampagnes was de Belg Vladimir Pletser betrokken. Hij voerde al twee ‘Marsmissies’ uit.

Een eerste habitat werd gebouwd op het eiland Devon (Nunavut Territory, Canada). Echt Mars was het niet, maar wel wat op onze planeet zo ongeveer het dichtst onze rode ruimtebuur benadert.

250 ingenieurs, onderzoekers en ruimtevaartspecialisten waren kandidaat om aan een eerste simulatiecampagne van een Marsmissie deel te nemen, maar slechts tien kandidaten werden weerhouden, waaronder de Belg Vladimir Pletser (°1956), die voor ESA apparatuur ontwikkelt voor het International Space Station (ISS) en parabolische vluchten organiseert.

Bemande Marsmissie is mogelijk

Staubstürme auf Mars
Onze ruimtebuur Mars

Het doel van de simulatie was te laten zien dat een bemande Marsmissie vanuit technisch, wetenschappelijk en operationeel standpunt mogelijk is. Zes bemanningen van telkens zes personen hebben elkaar in deze habitat afgewisseld in een rotatiesysteem van telkens een week. Ze voerden wetenschappelijke experimenten uit op het vlak van geologie, geofysica, biologie en groepspsychologie, net zoals de eerste Marsastronauten dat ooit zullen doen.

Vladimir Pletser was verantwoordelijk voor een Belgisch-Frans geofysisch experiment, dat betrekking had op het zoeken naar water onder het oppervlak van de Rode Planeet via een seismische methode. Hij nam deel aan de tweede afwisseling van de bemanning in juli 2001.

Ervaring voor toekomstige Marsmissies

Mars base habitat
Mogelijke toekomstige habitat op Mars

Nadien volgde een tweede Marsbasis in de woestijn van Utah, op enkele honderden kilometer ten zuiden van Salt Lake City. Vladimir Pletser werd uitgenodigd om ook aan deze tweede simulatiecampagne deel te nemen in april 2002.

De ervaringen die tijdens de verblijven in de habitats zijn opgedaan zullen zeker helpen bij toekomstige Marsmissies. Of zoals Vladimir Pletser het op het eind van zijn verblijf in de Devon-habitat omschreef: ‘Al met al was dit een enorme ervaring. Ik heb zoveel interessante mensen ontmoet en we hebben zoveel experimenten uitgevoerd. Sommige waren moeilijk, maar het was altijd de moeite waard.’

Het boordjournaal dat Pletser tijdens deze twee simulaties heeft bijgehouden is nu ook te boek gesteld.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.