Prestigieus label voor wetenschap op school

Een van de 17 scholen die het prestigieuze label ontvingen
20 mei 2013

Jongeren warm maken voor wetenschap… Het is bijzonder belangrijk voor onze toekomst. In het Franstalig onderwijs kregen 17 scholen onlangs een prestigieus wetenschappelijk label. Het is een belangrijke mijlpaal die het onderwijs van de wetenschappen moet verbeteren en leerlingen voor wetenschap enthousiast moet maken.

Het label Sciences à l'école (Wetenschap op school) werd toegekend op 15 mei op een speciaal evenement in Han-sur-Lesse als een nieuw hoofdstuk in het succesvolle initiatief Ruimtevaart en onderwijs. Ongeveer 400 betrokkenen waren hierbij aanwezig: studenten, leraars, inspecteurs en hooggeplaatste vertegenwoordigers. Er waren ook verschillende schoolprojecten te zien, die door leerlingen werden ontwikkeld. Het gebeuren werd georganiseerd door de Federatie Wallonië-Brussel, het European Space Education Resource Office (ESERO) in België en ESA.

Marie-Dominique Simonet, Minister van het Leerplichtonderwijs en van het Onderwijs voor Sociale Promotie in de Franse Gemeenschapsregering, en Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard waren eveneens van de partij en overhandigden het prestigieuze label aan elk van de scholen.

Het gebeuren in Han-sur-Lesse werd door heel wat hooggeplaatsten bijgewoond

"De goede samenwerking tussen alle betrokkenen – leraars, studenten, instellingen en inspecteurs – heeft de educatieve waarde van het project Ruimtevaart en onderwijs aanzienlijk vergroot", meent Marie-Dominique Simonet. 

"Ik kan alleen maar alle deelnemende scholen, studenten en leerkrachten feliciteren", aldus Philippe Courard. "De verschillende wetenschappelijke projecten die ze in hun instituten opstartten zijn belangrijke hulpmiddelen die onze kinderen laten kennismaken met wetenschap en technologie." 

"Het verheugt mij dat ik dergelijke projecten kan ondersteunen. Ze ondersteunen al op jonge leeftijd de belangstelling voor wetenschap en dat is belangrijk, in het bijzonder omdat tegen 2020 in Europa waarschijnlijk een miljoen jobs in wetenschappelijk onderzoek zullen tot stand komen." 

De Belgische astronaut Frank De Winne kon niet aanwezig zijn, maar stuurde in naam van ESA een videoboodschap met felicitaties voor alle scholen. De Winne  is momenteel directeur van het European Astronaut Centre (EAC) en heeft het project van in het begin sterk gesteund.

De lancering van een waterraket in Han-sur-Lesse

Het label Wetenschap op school is een recent initiatief van het project Ruimtevaart en onderwijs en onderscheidt scholen die een bijzondere inspanning leveren om de interesse in wetenschap en technologie te stimuleren. 

Hugo Marée is hoofd van het Education and Knowledge Management Office van ESA. Hij zei over het belang van het project: "We zijn bijzonder blij dat dit project vanaf het begin zo succesvol was." 

"Door de nauwe coördinatie tussen ons bureau en ESERO, gevestigd in Brussel in het planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België, konden leraars kinderen de mogelijkheid geven om aan wetenschap te doen op basis van een onderzoeksmethodologie. Uiteindelijk ontdekten ze dat technologie en wetenschap boeiend, aantrekkelijk, toegankelijk en prettig om doen zijn." 

Tijdens het evenement werd ook één van de betrokken scholen bezocht. In de basisschool van Han-sur-Lesse toonden tientallen leerlingen samen met hun leerkrachten hun projecten die met ruimtevaart en wetenschap te maken hadden. Ze lanceerden - met actieve deelname van Philippe Courard- ook een waterraket.

Ruimtevaart en onderwijs

Bezoek aan de basisschool van Han-sur-Lesse

Het initiatief Ruimtevaart en onderwijs werd opgestart door het Prins Filipfonds, dat de dialoog tussen de verschillende Gemeenschappen in ons land wil aanmoedigen. Het project ging van start in 2007 en omvat ondertussen ongeveer 100 scholen. Het wordt gezamenlijk geïmplementeerd door het Franstalig onderwijs (DGEO), de inspectiediensten van de Federatie Wallonië-Brussel en ESA, via ESERO Belgium. 

Met het project kunnen leerkrachten en leerlingen wetenschappelijk activiteiten ontwikkelen die met ruimteonderzoek te maken hebben. Jongeren moeten zo een wetenschappelijke methodologie ontwikkelen en kritisch leren denken. De uitstekende samenwerking tussen al de partners maakten het project tot een groot succes. 

Binnen het kader van Ruimtevaart en onderwijs werd naar alle Franstalige scholen een oproep gedaan om het label Sciences à l'école (Wetenschap op school) te bekomen. Dat wil scholen aanmoedigen om wetenschap aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken en op die manier de belangstelling van leerlingen voor wetenschap en technologie te vergroten. 

De eerste scholen die het label kregen presenteerden een gedetailleerd en uitvoerig dossier met de wetenschappelijke leermethoden die hun leerkrachten en leerlingen ontwikkelden en de projecten die ze uitvoerden. 

Een commissie evalueerde vervolgens de dossiers en inspecteurs controleerden het werk dat op de scholen werd uitgevoerd. De scholen die de vereiste doelstellingen realiseerden kregen het label. Naar verwachting zullen in de toekomst nog meer scholen het label krijgen.

ESERO

Twee leerlingen geven uitleg bij hun elektriciteitexperiment

Om jongeren over wetenschap en technologie te informeren en hen ervoor warm te maken, heeft ESA de oprichting van European Space Education Offices (ESERO) ondersteund. Ze bevinden zich in acht ESA-lidstaten: België, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. 

De nationale regeringen en/of bij wetenschap betrokken organisaties zorgen voor bijkomende ondersteuning. Zo werkt ESERO in België samen met het Federaal Wetenschapsbeleid (ESERO).

De verschillende ESERO-vestigingen spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van het onderwijs van wetenschappen doordat ze activiteiten aanmoedigen op maat van de nationale curricula en de noden van elke ESA-lidstaat. Ruimteonderzoek is hierbij een goede kapstok om jongeren meer interesse bij te brengen voor domeinen als wiskunde, exacte wetenschappen en techniek (ook wel aangeduid met de acroniem STEM voor het Engels Science, Technology, Engineering and Mathematics). 

Door thema's te gebruiken die te maken hebben met ruimteonderzoek en studenten vertrouwd te maken met ruimtemissies en toepassing uit ruimtevaart, moedigen ze de volgende generatie aan om STEM-opleidingen te gaan volgen, in het bijzonder in de ruimtevaart. 

Videoboodschap van Frank de Winne
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.