Ruimtevaarttechnologie en de auto

Making driving safer with satellite navigation
Ruimtevaarttechnologie kan autorijden veiliger maken
10 oktober 2002

Ruimtevaart vertegenwoordigt alles wat op het vlak van technologie vernieuwend is. 40 jaar doorbraken en vooruitgang hebben ervoor gezorgd dat de ruimtevaartsector ook een rol te spelen heeft in de auto-industrie en bij het verkeer op de weg.

Nog tot 13 oktober is ESA als debutant aanwezig op de motorshow in Parijs (Porte de Versailles, Hall 2/2, stand 515). Misschien verrassend, maar bij nader inzicht geheel gerechtvaardigd. Want de lancering van raketten, het opvolgen van satellieten in de ruimte en bemande ruimtevluchten vereisen een technologie die ook heel relevant is voor de auto-industrie.

Deze technologie kan immers ook gebruikt worden om voertuigen te produceren die efficiënter zijn, zuiniger in verbruik, veiliger, milieuvriendelijker en 'slimmer'.

De auto van de toekomst

Nuna leads
Nuna aan de leiding

De ruimte is een bijzonder vijandige omgeving als gevolg van de straling van de zon, de inslag van kleine deeltjes en de intense koude die er heerst. Wanneer men door de ruimte wil reizen om de planeten, de zon en de sterren te bestuderen, dan zijn daar stevige maar tegelijk lichte en betrouwbare materialen voor nodig. Diezelfde materialen leveren nu een bijdrage tot veiligere en efficiëntere auto's. Een voorbeeld is de airbag, die gebaseerd is op een technologie die voor de ruimtevaart werd ontwikkeld.

Een ruimtetuig kan niet heel veel brandstof met zich meevoeren en kan tijdens zijn missie ook niet bijtanken. Daarom moesten andere middelen worden verkend om ruimtetuigen autonoom te doen werken. Dankzij zonne-energie en steeds betere methoden om energie op te slaan kunnen ruimtetuigen gedurende lange perioden over grote afstanden reizen.

Deze nieuwe mogelijkheden werden op de aarde toegepast met de Nuna-wagen, die op zonne-energie werkt. Nuna won vorig jaar de World Solar Challenge in Australië en verbeterde daarbij vier wereldrecords. Dankzij de wetenschappelijke activiteiten van ESA begrijpen we beter hoe de zon werkt en dat is precies een goedkope, milieuvriendelijke en zo goed als onuitputtelijke bron van energie. De auto van de toekomst zal er zijn voordeel uit halen.

Navigatie

Transport
Galileo zal alle mogelijke vormen van transport bijstaan

Satellieten zijn op elke ogenblik een betrouwbare gids voor de autobestuurder. Met behulp van navigatiesatellieten kan hij zijn positie bepalen en de beste route uitstippelen. Het Europees navigatiesysteem via satelliet Galileo zal er, wanneer het in 2008 volledig operationeel is, voor zorgen dat de positie van voertuigen met nooit eerder gezien nauwkeurigheid kan bepaald worden.

Dat is ook belangrijk voor het wegverkeer met een grotere veiligheid, minder verkeersopstoppingen en efficiëntere reisroutes als gevolg. Nu al bekijkt ESA een aantal van de mogelijkheden.

Veel wagens zijn al uitgerust met een GPS-systeem (Global Positioning System) dat zegt hoe je ter bestemming kan geraken. Maar met Galileo zal het wegverkeer pas echt op de voet gevolgd kunnen worden. Het toekomstige satellietnavigatiesysteem is immers betrouwbaarder en nauwkeuriger dan het huidige GPS-systeem.

Sciencefiction wordt realiteit

Galileo
Galileo: nauwkeurigheid in de orde van centimeters

Nu al is een nauwkeurigheid in de orde van een meter mogelijk, dankzij op satellieten gebaseerde systemen als het European Global Navigation Overlay System (EGNOS), die de nauwkeurigheid van de GPS-signalen verbeteren.

'De nieuwe signaalstructuur van Galileo samen met regionale verbeteringen zullen de nauwkeurigheid nog opdrijven tot in de orde van centimeters', zegt Hans Fromm van het Departement Navigatie van ESA. 'We hebben de technologie hiervoor al getest en we zijn er behoorlijk zeker van dat Galileo dit kan verwezenlijken. Galileo betekent ook een enorme vooruitgang op het vlak van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de satellietsignalen. We zullen dingen kunnen doen die nog niet mogelijk waren. Wat vandaag nog sciencefiction lijkt is over enkele jaren realiteit.'

ESA heeft onlangs een nieuw initiatief opgezet op het vlak van intelligente auto's om enkele van deze futuristische scenario's uit te proberen. De industrie wordt uitgenodigd voorstellen in te sturen. Men wil vooral demonstreren hoe de Galileo-signalen de veiligheid op de weg kunnen verbeteren en het verkeer in betere banen leiden. Eerst zullen de nieuwe ideeën nog getest worden met het EGNOS-signaal, dat nu al beschikbaar is.

Veiliger verkeer

Trasports
Autorijden wordt in de toekomst een nieuwe ervaring

Met Galileo wordt met de auto rijden in de toekomst een heel nieuwe en revolutionaire ervaring. De auto-van-morgen zou bijvoorbeeld kunnen uitgerust zijn met een systeem waarmee tussen wagens onderling gecommuniceerd wordt. Het zou een signaal uitzenden over een afstand van ongeveer 100 meter met informatie over de positie van de auto, de rijrichting, de snelheid en andere relevante informatie.

Auto's die vlakbij rijden vangen dan het signaal op en nemen automatisch de nodige maatregelen om veilig verder te kunnen rijden. Dergelijke 'slimme' wagens zouden botsingen kunnen vermijden, bij files zachtjes remmen of een in slaap gevallen bestuurder wakker maken. Uiteindelijk zal het Galileo-signaal voldoende betrouwbaar zijn om rijden op automatische piloot mogelijk te maken. Nu al ontwikkelen verschillende producenten van auto's dergelijke systemen.

Nog andere mogelijkheden van een bijna eindeloze lijst zijn:

  • waarschuwen voor files
  • alternatieve routes voorstellen
  • actuele informatie leveren over snelheidsbeperkingen en afgesloten wegen
  • bestuurders leiden naar de dichtstbijzijnde parking, hotel, restaurant
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.