Samenwerking tussen België en China in ruimteonderzoek

China is het derde land ter wereld dat bemande ruimtemissies uitvoert
16 juni 2005

Van 4 tot 11 juni bracht Koning Albert II een staatsbezoek aan China vergezeld van industriëlen en onderzoekers, die zich in het bijzonder met ruimteonderzoek bezighouden.

Tijdens het bezoek was er gelegenheid de Belgisch-Chinese toenadering te versterken. Gezamenlijke activiteiten op het vlak van wetenschap en ruimtevaarttechnologie maken daar vanaf nu ook deel van uit.

Belgen onderzoeken taikonauten

De Chinese taikonauten gaan door Belgische onderzoekers onderzocht worden

De levenswetenschappen (life sciences) in de ruimte maken het voorwerp uit van een overeenkomst tussen de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de Université Mons-Hainaut en het Institute of Space Medico-Engineering in Beijing (Peking).

Zo bereidt het Laboratorium voor Experimentele Cardiologie an professor André Aubert (KUL) zich voor op biomedisch onderzoek op de Chinese ruimtevaarders - ook bekend als taikonauten - die in oktober vijf dagen in de ruimte zullen doorbrengen aan boord van het ruimteschip Shenzhou 6.

Men wil beter de orthostatische verschijnselen (die optreden bij het rechtop staan) keren begrijpen die zich voordoen wanneer ruimtevaarders naar de aarde terugkeren. Ze kunnen moeilijk rechtop blijven zonder duizelig te worden of zelfs flauw te vallen. Het verschijnsel is het gevolg van het feit dat het systeem van hart en bloedvaten verstoord wordt wanneer het overgaat van een toestand van gewichtloosheid naar de aardse zwaartekracht.

Hart en bloedvaten

Cardiocog experiment
De Spanjaard Pedro Duque voert het Cardiocog-experiment uit tijdens de missie Cervantes

Het experiment Cardiocog/Cardioscience Rythme werd door Belgische onderzoekers ontwikkeld om tegelijk de elektrische activiteit van het hart te meten (met behulp van een elektrocardiogram) en de bloeddruk (met behulp van elektroden op een vest). Met onderzoek moet gegevens opleveren waarmee men de manier waarop het hart en de bloedvaten eerst in de ruimte en dan op de aarde functioneren in kaart kan brengen.

Het experiment was al eerder in de ruimte tijdens ESA-missies aan boord van het International Space Station (ISS) en leverde al interessante meetgegevens met name tijdens de missies Odissea met de Belg Frank De Winne (november 2002), Cervantes met de Spaanse ruimtevaarder Pedro Duque (oktober 2003) en Delta met de Nederlander André Kuipers (april 2004).

De Chinese specialisten op het vlak van ruimtevaartgeneeskunde gaan nu een beroep doen op knowhow made in Belgium opdat hun taikonauten onder de beste omstandigheden naar de aarde kunnen terugkeren.

Sinosat

Newtec: Belgische elektronica-industrie wil banden met China aanhalen

Maar ook in andere domeinen van het ruimteonderzoek laat ons land zich niet onbetuigd. De Belgische elektronica-industrie wil de banden met bouwers en operatoren van Chinese ruimtesystemen aanhalen. Tijdens het bezoek van Koning Albert II aan China tekende het bedrijf Newtec uit Sint-Niklaas een overeenkomst met Sinosat.

Newtec is gespecialiseerd in interactieve verbindingen via satellieten in een geostationaire baan en Sinosat is een Chinese uitbater van systemen voor telecommunicatie en televisie. Het akkoord gaat over de ontwikkeling in China van de technologie en de toepassingen ervan voor interactieve numerieke televisie via satelliet.

Newtec bestaat dit jaar 20 jaar. Opgericht door de ingenieurs Dirk Breynaert en Jean-Marie Maes is het nu een leader op het vlak van netwerken voor de uitwisseling van televisieprogramma's en numerieke radio en internettoegang met hoog debiet. Het is een voorbeeld van technologisch succes dankzij O&O-inspanningen (Onderzoek en Ontwikkeling) in het kader van het ARTES-programma van ESA.

Interactief

In 2006 wil Sinosat de eerste Chinese satelliet voor directe televisie-uitzendingen (Direct Broadcast Service of DBS) in een baan om de aarde brengen. De samenwerking met Newtec op het vlak van interactieve televisie ziet het als een belangrijke bijdrage aan de verspreiding van programma's aan de televisiekijkers.

Het voorgestelde interactieve platform moet de Chinese kijkers laten kennismaken met een heel gamma aan nieuwe interactieve diensten, onafhankelijk van een infrastructuur op de aarde. Zo moet zo snel mogelijk de numerieke breuk worden gedicht die bestaat tussen bewoners van enerzijds geïndustrialiseerde en verstedelijkte gebieden en anderzijds van landelijke en afgelegen streken.

Dit interactieve platform zal vanaf het eind van dit jaar getest en gevalideerd worden met een satelliet van Sinosat, die zich reeds in een baan om de aarde bevindt. Via het filiaal Newtec-Diamond Satellite Communications Co in Hong Kong zal Newtec in China de parabolische antennes vervaardigen, evenals onderdelen van de ontvangers.

Nieuwe generatie satellieten

Belgische technologie in Chinese communicatiesatellieten

Alcatel ETCA in Charleroi zal dan weer van de partij zijn bij de nieuwe generatie van Chinese telecommunicatie- en televisiesatellieten (DFH 4). De Chinese Academy of Space Technology (CAST) koos na een internationale competitie het Belgische bedrijf om het elektronisch "hart" van de eerste twee satellieten te bouwen.

De levering van Power Conditioning Units van 9 kW aan het Chinese bedrijf Beijing Siangyu Space Tech Corporation (BESTEC) is goed voor een contract van 3,7 miljoen euro en vertegenwoordigt 17.000 werkuren. De eerste DFH 4-satelliet moet nog dit jaar vanaf de basis Xichang de ruimte ingaan.

Als wisselmunt voor grondstoffen biedt de Chinese ruimtevaartindustrie aan ontwikkelingslanden een kant-en-klaar systeem aan mét aflevering van een satelliet in een baan om de aarde. Nigeria heeft er al een besteld en Venezuela is aan het onderhandelen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.