Satellieten volgen met de PC

Radarbeeld van de straat van Gibraltar door Envisat
26 februari 2003

Heeft u zich ooit afgevraagd waar de aardobservatiesatellieten van ESA zich op dit ogenblik bevinden? Raadpleeg hiervoor een bijzondere ESA-website.

De Earth Observation Orbits site geeft informatie in real time over de banen en de huidige positie van de vier ESA-aardobservatiesatellieten, die ons onze planeet beter helpen begrijpen.

Een interactief beeld toont een driedimensionaal model van de aarde en de ESA-aardobservatiesatellieten die rond onze planeet draaien:

ERS 1 en ERS 2

ERS-2 in een baan om de aarde
ERS 2 in een baan om de aarde

Dit zijn de eerste ESA-satellieten die de atmosfeer en het oppervlak van de aarde globaal meten met behulp van gavanceerde microgolftechnieken. ERS 1 draait nog steeds rond de aarde, maar werd in 2000 uit dienst genomen.

Envisat

Envisat (Artist's view)
Envisat

De grootste en krachtigste Europese aardobservatiesatelliet werd vorig jaar gelanceerd. Zijn tien sensoren meten verschillende aspecten van de atmosfeer van de aarde, de oceanen, het aardoppervlak en het ijs op onze planeet.

Proba

Proba during vibration tests
Proba 1 tijdens vibratietests

Proba of Project for On-Board Autonomy is een met Belgische technologie gebouwde mini-satelliet. Hij is amper 60 x 60 x 80 centimeter groot en demonstreert geavanceerde technieken op het vlak van beeldtechnologie.

Een blik op de hemel en op de aarde

Een interactieve blik op satellieten

Op de Earth Observation Orbits website kan men op verschillende manieren een interactieve blik op de satellieten werpen. Men kan de tijd veranderen, het beeldveld roteren, in en uit zoomen en meer te weten komen over de verschillende satellieten en hun opdrachten.

Earth View

Orbits Earth View
Een blik 'naar beneden'

Een Earth View toont een uniek perspectief van de aarde en de banen van de aardobservatiesatellieten, net alsof men ze vanuit de ruimte bekijkt vanaf een hoogte van duizenden kilometers, terwijl men ‘neerkijkt’ op de aarde en de satellieten.

Men kan in- en uitzoomen en het beeld roteren en duidelijk de gebieden op de aarde belichten, die door de aardobservatiesatellieten worden bestudeerd.

Men kan met een muis ook het beeld ‘vastgrijpen’ of via het display het beeld van de hemel doen roteren en inzoomen op bepaalde delen van de hemel. Er is ook animatie mogelijk die de geleidelijke vooruitgang toont van de ESA-satellieten terwijl ze in een quasi nooit eindigende baan voortbewegen tussen de noord- en de zuidpool van onze planeet terwijl de aarde onder hen door roteert.

Sky View

Orbits Sky View
Een blik op de hemel

Een Sky View toont de satellieten die samen met de maan, de planeten en de sterren vanaf elke plaats op de aarde zichtbaar zijn. Dit beeld toont ook de maan, de planeten en de belangrijkste sterren die voor een bepaalde plaats, datum en tijdstip zichtbaar zijn of zich juist onder de horizon bevinden.

Men kan de breedte en de lengte ingeven of een keuze maken uit een lijst van wereldsteden om een glimp op te vangen van de zichtbare hemel vanaf die welbepaalde plaats, samen met de banen en de huidige positie van de satellieten.

Net zoals bij de Earth View kan het beeld geroteerd en bewogen worden en kan men inzoomen op bepaalde delen van de hemel. Door datum en tijd in te voeren kunnen verschillende beelden van de hemel voorgesteld worden en via animatie kan men zien hoe de hemel en de positie van de satellieten in de tijd veranderen.

Baanelementen

United Kingdom, 23 January 2003
Engeland en Wales op 23 januari door de MERIS-spectrometer aan boord van Envisat

De posities van de satellieten worden bepaald door gegevens, afkomstig van het North American Aerospace Defense Command, beter bekend als NORAD. NORAD volgt alle door de mens vervaardigde objecten in de ruimte. De informatie wordt ongeveer één keer per week bijgewerkt, zodat de posities van de satellieten zo nauwkeurig mogelijk binnen een venster van 40 dagen in het verleden en de toekomst worden weergegeven, vertrekkende van de op een computer ingestelde tijd. Om de site optimaal te bekijken heeft men Java Virtual nodig en moet de Flash Plug-in geïnstalleerd zijn op de computer. Indien nodig zijn hiervoor links beschikbaar.

Click hier voor Earth Observation Orbits.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.