Startschot voor achtste interparlementaire ruimtevaartconferentie in België

Het Europees systeem voor satellietnavigatie Galileo heeft veel toepassingen
25 april 2006

Op 26 april is de Belgische Senaat gastheer voor een colloquium over ruimterecht in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de achtste Europese interparlementaire ruimtevaartconferentie (EIRC).

Deze dag met allerlei voorstellingen en debatten wordt georganiseerd door het Federaal Wetenschapsbeleid en het Interdisciplinary Centre for Space Studies (ICSS) van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Het thema van de dag is: "Naar een wettelijk kader voor ruimtevaartactiviteiten en –toepassingen: Belgische, vergelijkende en Europese perspectieven".

Sensibiliseren

Envisat (Artist's view)
Satellieten zoals ESA's Envisat houden het leefmilieu op onze planeet in de gaten

Het colloquium zal worden bijgewoond door specialisten op het vlak van ruimterecht en door verantwoordelijken van instellingen als ESA, de Europese Commissie en het bureau voor ruimtevaartaangelegenheden van de Verenigde Naties.

De bedoeling is delegaties van nationale parlementen in Europa en studenten, die internationaal recht studeren, te sensibiliseren voor de verschillende nationale wetgevingen, mogelijke Europese initiatieven en de juridische gevolgen van toegepaste ruimtesystemen voor onder meer telecommunicatie, televisie, aardobservatie en navigatie.

In de voormiddag stelt Jean-François Mayence van het Federaal Wetenschapsbeleid de Belgian Space Law voor. De Belgische regelgeving terzake, die onlangs werd aangenomen, zal vergeleken worden met de wetgeving in andere Europese landen.

In de namiddag zal het gaan over de gevolgen van de wetgeving bij verschillende toepassingen van ruimteonderzoek: transport, leefmilieu en veiligheid. Onze landgenoot René Oosterlinck, directeur Externe Relaties bij ESA, zal het hebben over juridische vragen die verband houden met de controle van het aardse milieu met behulp van aardobservatiesatellieten.

EIRC in België

Philippe Busquin et François Roelants du Vivier
Philippe Busquin en François Roelants du Vivier

De Europese interparlementaire ruimtevaartconferentie (EIRC) werd in 1999 opgericht door parlementaire groepen uit Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk en heeft als doel de uitwisseling van informatie over ruimtevaartactiviteiten, een beter wederzijds begrip van het ruimtevaartbeleid in de verschillende landen en een regelmatige analyse van wat er op het vlak van de ruimtevaart in Europa op het spel staat.

Ze kan advies geven en resoluties aannemen in verband met het Europees ruimtevaartbeleid. Daarvoor ondersteunt ze de constructieve toenadering tussen ESA, de Europese Commissie, nationale ruimtevaartagentschappen en specialisten uit de wetenschappelijke wereld en de industrie.

Momenteel zijn Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Italië, de Tsjechische Republiek en het Verenigd Koninkrijk er lid van. Om de beurt staan deze landen in voor het jaarlijks voorzitterschap. België organiseerde de conferentie al in 2001. In 2006 staat ons land met senator François Roelants du Vivier opnieuw in voor het voorzitterschap en de organisatie van de EIRC.

Een dag zonder satellieten

"A force de croire en ses rêves, l'Homme en fait une réalité" (H
"Door in zijn dromen te geloven, maakt de mens ze ook waar" (Hergé)

De achtste sessie van de EIRC vindt van 12 tot 14 juni plaats in Brussel in het Belgisch Parlement. Er zal worden nagedacht over een Satellite Free Day, een dag zonder satellieten. Het is een idee dat nauw aan het hart ligt van directeur-generaal Jean-Jacques Dordain van ESA om de politieke verantwoordelijken en alle andere mensen duidelijk te maken dat satellieten en ruimtevaart een discrete en efficiënte rol spelen in het leven van elke dag.

Van 19 tot 22 september is nog een colloquium voorzien met als thema Ruimtevaart, veiligheid en defensie. Dat vindt plaats in Kourou in Frans Guyana, waar zich Europa's 'ruimtehaven' bevindt en waar de Ariane-raketten worden gelanceerd. Daar zullen met steun van Arianespace afgevaardigden van Europese nationale parlementen, leden van de Assemblee van de West-Europese Unie, de NAVO en de Europese instellingen en specialisten op het vlak van defensie en veiligheid samenkomen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.