Studie voortzetting Vegetation met op PROBA geïnspireerd platform

L'Europe vue par l'instrument Végétation et traitée au VITO Mol
Europa, waargenomen door het instrument Vegetation waarvan de gegevens worden behandeld bij VITO te Mol
14 september 2007

Het technologisch ESA-centrum ESTEC en het Franse ruimteagentschap CNES werken samen bij het ontwerp van een missie die de continuïteit moet verzekeren van de waarnemingen met de Vegetation-instrumenten, die in het VITO in Mol worden verwerkt.

Daarbij willen ze gebruikmaken van een satellietplatform dat gebaseerd is op het satellietplatform van de made in Belgium kunstmaan PROBA. De Vegetation-sensoren bevinden zich op de Franse aardobservatiesatellieten SPOT 4 (sinds 1998) en SPOT 5 (sinds 2002).

Hun waarnemingen van de aarde worden gebruikt voor onderzoek en operationele diensten, onder meer in de context van het gemeenschappelijke initiatief GMES van ESA en de Europese Commissie. GMES of Global Monitoring for Environment and Security moet Europa voorzien van een operationeel globaal informatiesysteem inzake de montoring van het leefmilieu en veiligheid.

Vue d'artiste Vegetation en train d'observer surface terrestre
Tekening van Vegetation tijdens waarnemingen van het aardoppervlak

De Vegetation-waarnemingen zullen met nog krachtigere sensoren worden verdergezet met de ESA-satelliet Sentinel 3, voortbouwend op de voorbije ervaringen en geleerde lessen.

Om een mogelijke kloof tussen de SPOT- en de Sentinel-satellieten te overbruggen wordt er gedacht aan een overgangssatelliet. ESA heeft nu intern, in samenwerking met de industrie en samen met de Franse ruimtevaartorganisatie CNES een dergelijk project bestudeerd.

Proba-2
Interne structuur van de nog te lanceren satelliet PROBA 2

De studie omvatte sessies met ingenieurs in het Concurrent Design Facility (CDF) van ESA en het Centre d’Ingenierie Concourrante (CIC) van CNES. Er is ESA- en CNES-personeel bij betrokken, evenals gebruikers en de industrie.

Deze activiteit moet het mogelijk maken snel technische en programmatorische dossiers te realiseren, belangrijk voor een missie die een hiaat moet opvullen. Hij moet ook de mogelijkheden tonen van nieuwe technologische werkmethoden en is een verdere stap op het vlak van standardisatie bij de toekomstige ontwikkeling van gezamenlijke technologie in de ruimtevaartsector.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.