Verhaert levert vijf instrumenten voor missie van Frank De Winne

Frank De Winne aan het werk met de Microgravity Science Glovebox (MSG) te ESTEC in Noordwijk in Nederland (foto Benny Audenaert)
7 juni 2002

Het Belgisch bedrijf Verhaert zal voor ESA vijf instrumenten ontwikkelen voor het wetenschappelijk programma dat Belgisch ESA-astronaut Frank De Winne in oktober aan boord van het International Space Station (ISS) zal uitvoeren.

De vlucht en de experimenten worden gefinancierd door de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden (DWTC). Verhaert zal met de KULeuven drie instrumenten ontwikkelen en de bijbehorende elektronica waarin de experimenten van de onderzoekers zullen worden uitgevoerd. Ze hebben te maken met onderzoek van vloeistoffen en materialen in gewichtloze toestand. "Het project Zeogrid bekijkt wat er gebeurt in een microzwaartekrachtomgeving wanneer men twee specifieke vloeistoffen mengt, bij het project Nanoslab worden vloeistoffen opgewarmd en weer afgekoeld om te zien welke gevolgen dit heeft voor de stalen. Cosmic onderzoekt dan weer de verbranding van stalen van metalen (aluminium, titanium en boron)", aldus projectmanager Luc Vautmans.

Nanoslab en Zeogrid dienen onderzoek naar de ontwikkeling van op maat gemaakte materialen van kleine zeolieten bouweenheden. Deze nanoslabs hebben de eigenschappen van zeolieten die toegepast worden in milieuvriendelijke scheikunde. Door een nieuwe schikking van de nanoslabs op te leggen, zijn de resulterende materialen veruit beter dan bestaande systemen. De experimenten tijdens de 'taxi-vlucht' van Frank De Winne zullen waardevolle inzichten opleveren om synthesevoorwaarden op aarde te optimaliseren.

De twee andere programma's komen tot stand in samenwerking met de ULB. Verhaert levert de nodige elektronica en ontwikkelt software voor de vloeistofexperimenten DCCO en Promiss van de ULB.

DCCO (Diffusion Coefficients in Crude Oil) zal meten hoe verschillende oliebestanddelen samengebracht worden. De resultaten zullen gebruikt worden in de petroleumindustrie, die er numerieke modellen van olievelden mee kan verbeteren. Door eliminatie van de invloed van de zwaartekracht kan men verschijnselen bekijken die op aarde niet kunnen worden waargenomen. Dit onderzoek levert nieuwe inzichten die kunnen leiden tot nieuwe doorbraken in de ontwikkeling van medicijnen of coatings.

Frank De Winne zal de vijf experimenten uitvoeren tijdens zijn verblijf in het International Space Station. Een ervan wordt uitgevoerd in het Russische gedeelte van het station, de vier andere met de Microgravity Science Glovebox (MSG) in het Amerikaanse deel.

Een grote uitdaging bij al deze projecten is de korte leveringstermijn. Normaal verloopt over de ontwikkeling van dergelijke experimenten een periode van twee jaar. Maar deze vijf experimenten moeten in amper zes maanden tijd gerealiseerd worden.

Dat Verhaert voor deze taak werd gekozen ligt voor de hand. Als Belgisch bedrijf is Verhaert in Europa leidinggevend op het vlak van de bouw van instrumenten voor dit soort vloeistofonderzoek. Anderzijds is Verhaert in staat perfect te 'interfacen' met de MSG. Als onderaannemer van Astrium was Verhaert immers betrokken bij de ontwikkeling en bouw van de MSG, die deze week met de Amerikaanse spaceshuttle naar het ISS wordt gelanceerd. Verhaert bouwde onder meer de luchtsluis voor de MSG, een 'sas' voor een experiment alvorens het voor onderzoek in de 'glovebox' wordt geplaatst. Op deze manier worden experimenten niet blootgesteld aan onzuivere deeltjes. Verhaert was verder eveneens verantwoordelijk voor een aantal structurele en thermische analyses en omgevingstesten en leverde ook een aantal andere onderdelen van het laboratorium.

Voor meer informatie:
Ina Van Hoye
Tel. +32 3 250 19 45
Fax +32 3 254 10 08
of surf naar
http://www.verhaert.com/
(zie 'Meer op internet')

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.