Wedstrijd voor jonge Europeanen: het leven op Mars… over 45 jaar

World Space Week 2002
1 augustus 2002

Hoe zou het dagelijks leven op Mars er over 45 jaar uit kunnen zien? Het Education Office van ESA geeft jonge Europeanen de gelegenheid hun ideeën hierover aan de wereld te verkondigen tijdens de World Space Week van 4 tot 10 oktober 2002.

In 1999 verklaarden de Verenigde Naties de week van 4 tot 10 oktober tot World Space Week. Op 4 oktober wordt de lancering van de eerste Spoetnik in 1957 herdacht en 10 oktober is de verjaardag van het eerste verdrag over de ruimte uit 1967.

Elk jaar worden rond een bepaald een thema lokale, regionale, nationale en internationale projecten uitgewerkt. Het thema van dit jaar is De ruimte en het dagelijks leven. De Spaceweek International Association is verantwoordelijk voor de coördinatie van de projecten.

Het Education Office van ESA wil met het project jonge Europeanen inspireren om over hun toekomst na te denken, terwijl ze daarbij hun schoolse kennis gebruiken. Ze moeten erover nadenken hoe het leven in de ruimte er over 45 jaar zal uitzien, want in 2002 is het 45 jaar geleden dat de eerste Spoetnik werd gelanceerd. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht over een permanent verblijf op Mars.

Artist's impression of satellites communicating with Mars bases
Tekening van satellieten die met Marsbases communiceren

Het project De ruimte en het dagelijks leven… over 45 jaar, een basis op Mars wordt uitgewerkt in smanewerking met Parsec, een Franse educatieve organisatie. Het staat leerkrachten vrij te bepalen waarop ze de nadruk willen liggen, naargelang de leeftijd van de kinderenen of het vak dat ze geven.

De volgende disciplines kunnen aan bod komen:

 • Levenswetenschappen
  Waarom is de aarde een geschikte woonplaats voor mensen?
  Welke kenmerken van Mars kunnen menselijk leven ondersteunen?
  Wat moet er nog op Mars geproduceerd worden zodat er mensen kunnen leven (bijvoorbeeld lucht, warmte, water, voedsel…)?
 • Scheikunde en natuurkunde
  Welke op de aarde bestaande technologieën zijn op Mars nodig (bijvoorbeeld elektriciteit, voorziening van water en lucht, voertuigen op het Marsoppervlak, transport tussen Mars en de aarde, communicatie…)?
 • Wiskunde
  Bereken oppervlakten (om te wonen, voor landbouw…), volumes (van lucht, water…), massa's (van voedsel, brandstof…) en afstanden (reisafstanden, van communicatie met de lichtsnelheid…) die te maken hebben met menselijke bewoning van Mars.
 • Kunst en architectuur
  Ontwerp een basis die voldoet aan alle basisbehoeften van de mens.
 • Geologie en aardrijkskunde
  Welke terreinen zijn op Mars geschikt voor bepaalde doeleinden?
 • Psychologie en sociologie
  Hoeveel mensen moeten we naar Mars sturen?
  Welke beroepen moeten ze hebben?
  Wat is nodig voor een goede levenskwaliteit?

Het project kan aangepast worden aan verschillende leeftijdsgroepen van de basisschool tot het secundair onderwijs. In het beste geval zouden alle disciplines kunnen gecombineerd worden. Zowel klassen, groepen en individuele personen kunnen deelnemen. Alle gemaakte keuzes in de loop van het project moeten worden uitgelegd en gerechtvaardigd, dus ook het gebruik van taal en stijl (moedertaal of vreemde talen).

Voorstellen moeten bij ESA binnenkomen ten laatste op 31 oktober 2002.

Artist's impression of a Mars base
Een basis op Mars

De nationale winnaars uit elke ESA-lidstaat worden geslecteerd op basis van de degelijkheid op het vernieuwende van de voorgestelde oplossingen. Hieruit worden Europese winnaars gekozen. Deze winnende projecten worden voorgesteld op de ESA website. De Europese winnaars kunnen zich dan nog eens internationaal meten met alle andere projecten die aan de World Space Week deelnemen.

Meer informatie over de Mars 2047-wedstrijd en een beschrijving van een selectie van educative projecten van de World Space Week is rechts in pdf-formaat te downloaden bij Meer over Mars 2047 en Wegwijzer voor docenten (u heeft Adobe Acrobat Reader nodig om deze documenten te lezen).

Om een gedrukte versie per post te ontvangen, stuur een email naar education@esa.int en vermeld uw adres en in welke taal u de informatie wenst (beschikbaar in Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands). U kan ook eventuele vragen in verband met het project emailen.

Mars in een notendop

Baan: gemiddeld 227.940.000 km van de zon (1,52 Astronomische Eenheden)
 
Diameter: 6794 km
 
Duur van een Marsdag: 24 h 37 m 22 s
 
Duur van een Marsjaar: 669 Marsdagen of 687 Aardse dagen
 
Gemiddelde temperatuur: 218K (-55°C)
 
Minimale temperatuur: 140K (-133°C) (aan de winterpool)
 
Maximale temperatuur: 300K (27°C) (in de zomer aan de dagzijde)
 
Oppervlakte: ongeveer even groot als de landoppervlakte op de Aarde
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.