Weersatelliet MSG in geostationaire baan

MSG: nieuwe generatie van weersatellieten
1 oktober 2002

Europa's nieuwste weersatelliet MSG 1 is in zijn geostationaire baan aangekomen op 10,5° west en op een hoogte van 36.000 kilometer boven de evenaar. MSG 1 werd ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen ESA en Eumetsat, de Europese organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten.

Nadat MSG 1 (Meteosat Second Generation 1) zich na zijn lancering op 29 augustus had afgescheiden van de Ariane 5-raket, waarmee hij vanaf de lanceerbasis te Kourou in Frans Guyana in de ruimte was gebracht, nam het ESA-centrum European Space Operations Centre (ESOC) in Darmstadt (Duitsland) ten behoeve van Eumetsat de controle over de kunstmaan over. Eumetsat heeft nu de operationele taken van MSG 1 overgenomen.

Het nieuwe satellietsysteem is het gevolg van de ervaring die ESA heeft met de ontwikkeling van ruimtevaarttechnologie en de meteorologische knowhow van Eumetsat en de operationele perspectieven op lange termijn. De Meteosat-kunstmanen van de tweede generatie moeten voor minstens 12 jaar hun diensten verlenen.

Samenwerking

MSG Artist view
De eerste opname van MSG 1 is voorzien tegen eind oktober

De Liquid Apogee boost Motors (LAM) aan boord van MSG 1 deden de snelheid van de satelliet toenemen tot 3 kilometer per seconde zodat de baan verhoogd kon worden tot 36.000 kilometer boven de aarde. Na deze manoeuvres werd de satelliet in de correcte positie gebracht en het aantal rotaties van de kunstmaan gestabiliseerd tot 100 per minuut. José Achache, directeur van het ESA-aardobservatieprogramma, verklaarde dat 'ESA en Eumetsat vanaf de ontwikkeling van de satelliet tot het afleveren van de kunstmaan in de juiste positie hand in hand hebben samengewerkt zodat de burgers van Europa en daarbuiten een betrouwbaar middel voor weersvoorspelling ter beschikking hebben.'

MSG 1 zal nu in zijn baan blijven op 10,5° west en zijn boordapparatuur zal worden geactiveerd. Nu volgt een lange periode waarin de verschillende systemen aan boord van de satelliet en op de grond grondig worden getest. De eerste opname van MSG 1 is voorzien tegen eind oktober en tegen het eind van het jaar worden de eerste beelden ter evaluatie verspreid onder gebruikers.

(naar ESA-persbericht 61-2002)

Verdere informatie:

ESA Media Relations Service
Tel:+33(0)1.53.69.7155
Fax: +33(0)1.53.69.7690

Eumetsat Information Service
Tel: +49(0)6151.807.606
Fax: +49(0)6151.807.612

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.