Zoet nieuws uit België

20 juni 2012

Belgische pralines worden wereldwijd gesmaakt. Maar in het buitenland is minder bekend dat Tienen de 'suikerstad' van Europa is. Satellieten houden vanuit de ruimte de evolutie van suikerbieten in de gaten, het gewas dat onze smaakpapillen meer dan prikkelt.

In ons land is Tienen zowat synoniem voor suiker. Het is de thuisbasis van SESVanderHave, één van de grootste producenten van suikerbietenzaden.

Om suikerbietenzaden van wereldklasse te kunnen produceren moeten de planten tijdens het groeiseizoen continu in de gaten worden gehouden. Een nauwgezette controle van grote teeltgebieden in verschillende delen van de wereld kost echter veel tijd en geld en steunde, tot voor kort, op het verzamelen van gegevens door ervaren veldtechnici.

'Nagaan wat satelliettechnologie op het vlak van aardobservatie ons kan opleveren en hoe onze business daar voordeel uit kan halen is voor ons noodzakelijk om ons leiderschap op het vlak van de productie van suikerbietenzaad te kunnen behouden.'

Maar al enkele jaren experimenteert SESVanderHave bij het opvolgen van de gewassen met satelliettechnologie. Satellietgegevens kunnen immers interessante informatie opleveren over de bodemgesteldheid en plantenstress. Met behulp van deze informatie kan men dan het beheer over een veld optimaliseren en, uiteindelijk, planten beter doen groeien.

Kaart waarop de toestand van het gewas is aangegeven.

'Onderzoek en ontwikkeling is de sleutel om in deze markt succesvol te zijn', zegt Klaas van der Woude, die O&O-directeur is bij SESVanderHave.

'Nagaan wat satelliettechnologie op het vlak van aardobservatie ons kan opleveren en hoe onze business daar voordeel uit kan halen is voor ons noodzakelijk om ons leiderschap op het vlak van de productie van suikerbietenzaad te kunnen behouden.'

Om deze nieuwe manier om gewassen op te volgen te testen ontwikkelde het Belgische bedrijf GIM (Geographic Information Management) in Heverlee specifieke informatieproducten en operationele diensten op basis van satellietgegevens. GIM is een vooraanstaande service provider op het vlak van aardobservatie.

Men maakte gebruik van satellietbeelden met zeer hoge resolutie, afkomstig van satellieten die regelmatig overvliegen. GIM bewerkte deze gegevens vervolgens in bijna real time zodat een tijdreeks tot stand kwam die nauwgezet de gewassen voor en tijdens het groeiseizoen opvolgt.

Veld voor de productie van zaden in juli.

De satellietgegevens leveren informatie over de aard en de geschiktheid van de bodem, de gezondheidstoestand en de fysiologische conditie van de gewassen. Daardoor kan de planning van de productie en het beheer van het veld verbeterd worden. Aanwijzingen over de toestand van het gewas worden doorgegeven aan de veldtechnici waardoor ze meer gericht kunnen ingrijpen. Dat bespaart tijd en geld en verbetert het algehele productieproces van de zaden.

Het is een heuse uitdaging om de beste manier te vinden om de satellietinformatie te integreren met het traditionele dagelijkse beheer van de gewassen door de veldtechnici. Dit zal dan ook centraal staan bij de activiteiten gedurende het volgende seizoen, dat volledig gefinancierd wordt door SESVanderHave.

Dit project werd ontwikkeld onder het Value-Adding Element (VAE) van ESA, met bijkomende financiële steun van GIM en SESVanderHave.

VAE wil de capaciteit van kleine en gespecialiseerde bedrijven in Europa en Canada versterken bij het leveren van diensten op basis van informatie, die hoofdzakelijk afkomstig is van aardobservatiegegevens.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.