Galileo-satellieten in de ruimte getest

Galileo: Europa's programma van navigatiesatellieten
22 maart 2012

Naar aanleiding van het einde van de testen met de eerste twee Galileo-navigatiesatellieten in de ruimte zijn de media op 29 maart uitgenodigd in het grondstation van Redu in de provincie Luxemburg.

ESA, de Europese Commisse en de industriële partners zullen er meer informatie geven over de vooruitgang van het Galileo-programma.

De eerste twee operationele Galileo-satellieten werden gelanceerd op 21 oktober 2011. Daarna werden ze uitvoerig getest om na te gaan of hun gesofisticeerde navigatie-apparatuur goed werkt. Onder meer werden hun tien verschillende navigatiesignalen, verdeeld over drie radiobanden, gemeten.

Het hart van de testcampagne is Redu, ESA's grondstation dat traditioneel de gezondheidstoestand van de ESA-telecommunicatiesatellieten onder de loep neemt.

Een nieuwe soort satellieten

Redu Galileo IOT L-band antenna
Antenne voor Galileo in Redu

Maar de Galileo-satellieten behoren tot een heel nieuwe soort kunstmanen en Redu werd speciaal uitgerust om ze te evalueren.

Zo werden Galileo's navigatiesignalen heel nauwgezet onderzocht met behulp van een nieuwe antenne met een diameter van 20 meter, ook al worden ze vanaf een afstand van 23.222 kilometer vanuit de ruimte doorgestuurd.

Een kleinere antenne testte het downlinken van satelliettelemetrie en het uplinken van commando's.

Een UHF-zender zond gesimuleerde noodsignalen naar de satellieten en simuleerde aldus schenario's waarbij het operationele Galileo-systeem contact legt met verantwoordelijke autoriteiten om reddingsacties te versnellen.

Wereldwijd netwerk

Galileo final constellation of 30 satellites
Zo zal de volledige constellatie van Galileo-satellieten eruit zien

Dergelijke testontvangers voor dagdagelijks gebruik werden ook in Redu en elders geplaatst. Ze functioneren op precies dezelfde manier als het geval al zijn, wanneer Galileo in 2014 operationeel wordt.

Terwijl Redu het geografische hart was omvatte de testcampagne Europa en de rest van de wereld.

De satellieten worden gecontroleerd vanuit het Galileo Control Centre in Oberpfaffenhofen nabij München in Duitsland. Een tweede controlecetrum in Fucino in Italië is verantwoordelijk voor de navigatie-apparatuur en de diensten die ze verlenen.

Een wereldwijd netwerk van grondstations houdt continu de nauwkeurigheid van de Galileo-signalen in de gaten, van het tropische Noumea in Nieuw-Caledonië tot de basis Troll op een bevroren bergtop in Antarctica.

Nieuwe satellieten volgen

Liftoff of flight VS01
Lancering van twee Galileo-satellieten op 21 oktober 2011 vanaf Europa's ruimtehaven in Kourou in Frans Guyana met een Russische Sojoez-raket

Nu de satellieten gezond zijn verklaard kunnen ze gebruikt worden om het huidige wereldwijde netwerk van Galileo-grondstations te testen.

Algemeen gesproken kan men stellen dat de testresultaten een maatstaf zijn voor het 12 jaar lange operationele leven van de satellieten. Ze zijn een referentie voor de nieuwe satellieten van de Galileo-constellatie die de eerste twee exemplaren naar de ruimte zullen volgen.

Dit alles is een onderdeel van de validatiefase van Galileo. Die begon met de eerste twee operationele satellieten en zal verder gezet worden eens de volgende twee satellieten op het eind van de zomer gelanceerd worden.

De vier satellieten in de ruimte en het netwerk van operationele grondstations moeten bevestigen dat Galileo naar behoren werkt en volledig compatibel is met het Amerikaanse GPS-systeem.

Nog meer Galileo-satellieten volgen in 2013. Een constellatie van 14 satellieten zal vanaf begin 2014 operationeel zijn. Ook van deze nieuwe Galileo-satellieten zal Redu de gezondheidstoestand nagaan.

Meer informatie

Ground station
Grondstation voor Galileo op het eiland Jan Mayen in het noordpoolgebied van Noorwegen

Voor de pers
Gelieve deelname aan het evenement in Redu te bevestigen op estecpr@esa.int voor 23 maart

ESA Media Relations Office
Communication Department
Tel: +33 1 53 69 72 99
Fax: +33 1 53 69 76 90
E-mail: media@esa.int

Margherita Buoso
Communication Programme Officer for Navigation
Tel: +31 71 565 4982
E-mail: margherita.buoso@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.