Groen boek over de Europese ruimtevaartpolitiek:
een voorstel van de Belgische Senaat

Launch window for Ariane-5
België: actieve deelname in ESA
20 maart 2003

'België was een spil bij de oprichting in 1975 van ESA, het Europees ruimtevaartagentschap.' Daaraan herinnerde Yvan Ylieff, federaal Regeringscommissaris belast met Wetenschapsbeleid, onlangs in de werkgroep Ruimte van de Senaat.

Dat gebeurde naar aanleiding van een recent debat over een Belgisch voorstel voor een resolutie over de Europese ruimtevaartpolitiek. 'Naast zijn actieve deelname in ESA, engageerde België zich sinds 1979 ook voor samenwerking met Frankrijk en Zweden in het kader van het Spot-programma voor aardobservatie en, meer recent nog, met andere landen als Argentinië voor de kunstmaan Saocom voor aardobservatie en verder nog Rusland.' België levert aan ESA een bijdrage van 160 miljoen euro, goed voor 95% van het Belgisch ruimtevaartbudget.

Vierde plaats in ESA

Yvan Ylieff
Yvan Ylieff

'België heeft geen nationaal ruimtevaartagentschap opgericht en beschouwt ESA als zijn ruimtevaartorganisatie. Ons land maakt gebruik van de technische knowhow van ESA in de domeinen waarin het wil investeren: lanceerraketten, telecommunicatie, waarneming van de aarde, onderzoek in microzwaartekracht, spitstechnologie…'

'Gemiddeld doet België voor 6,7% mee met optionele programma's en daarmee komt het op de vierde plaats in ESA na Frankrijk, Duitsland en Italië maar voor het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Nederland. Daarom wordt België beschouwd als het kleinste van de grote of ook wel het grootste van de kleine ESA-lidstaten.'

Spitstechnologie

MSG-1 is installed on the launcher, at the BAF
Ruimtevaart levert jobs op

Ylieff drukte zijn grote voldoening uit over de gevolgen van de Belgische inspanningen op het vlak van ruimteonderzoek. Op wetenschappelijk vlak zijn er ongeveer zeventig teams die onderzoek doen in universiteiten, federale wetenschappelijke instellingen en onderzoekscentra. Verder zijn ongeveer 1500 mensen werkzaam op het vlak van de ruimtevaart in een veertigtal ondernemingen.

'In de Europese context van industriële herstructurering moet de Belgische industrie, vertegenwoordigd door organisaties als Belgospace, VRI (Vlaamse Ruimtevaart Industriëlen) en Wallonie Espace zich meer en meer specialiseren in spitstechnologie. Zo kan zij op lange termijn leefbaar blijven.'

Samenwerking

Envisat-Artemis
Knowhow verderzetten en ontwikkelen

Ylieff moedigde de Belgische regering aan 'een politiek van actieve en samenhangende steun te voeren, enerzijds gericht op de ontwikkeling en stimulatie van knowhow en anderzijds op de voortzetting van die domeinen waarin de Belgische wetenschappelijke en industriële kennis erkend wordt.'

De resolutie die de werkgroep Ruimte van de Senaat aan de federale Staat gaat voorleggen benadrukt 'de noodzaak om de Europese samenwerking op het vlak van ruimteonderzoek te verstevigen om een antwoord te kunnen leveren op de huidige crisis in deze sector. Die is niet alleen het gevolg van de slechte economische conjunctuur, maar er is ook een structurele oorzaak.'

Vragen

Onder meer wordt gevraagd:

  • te streven naar een nauwe samenwerking tussen ESA en de Europese Unie die, op korte termijn, kan uitlopen op een geïntegreerde ruimtevaartpolitiek die de financiering, doorzichtigheid en samenwerking in de sector kan verbeteren;

  • tussen te komen bij Europese instanties, zowel de Europese Unie als ESA, opdat ze dringend initiatieven zouden nemen ter ondersteuning van de Europese industrie tegen de wereldwijde concurrentie, in het bijzonder die van de Verenigde Staten en op het vlak van lanceerraketten;

  • te letten op een rechtvaardige toegang tot technologieën, in het kader van de industriële herstructurering;

  • tussen te komen bij bevoegde instanties om het principe van de 'juiste retour' te blijven toepassen die binnen ESA tot succes heeft geleid;

  • samenwerking aan te moedigen, in het bijzonder met Rusland, op het vlak van lanceerraketten en technologie, zonder het aandeel van de Ariane-raketten op de commerciële markt in het gevaar te brengen;

  • de politieke verantwoordelijken van de deelnemende landen uit te nodigen zonder uitstel het Galileo-programma op te starten met het oog op het belang van dit project voor de Europese ruimtevaartpolitiek;

  • voldoende financiering te bekomen voor het project GMES, een heuse Europese mogelijkheid om de aarde waar te nemen en ontzaglijk belangrijk voor duurzame ontwikkeling op het vlak van buitenlandse politiek en veiligheid.'
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.