2 juni: Delft hoofdstad van Mars

Mars Society Posters Symposium
29 mei 2001

Op zaterdag 2 juni is Delft heel even de hoofdstad van Mars. In de Aula van de TU Delft vindt dan het symposium Mars: Living Planet plaats. Op de door de Stichting Mars Society Nederland georganiseerde bijeenkomst spreken internationaal vermaarde experts over het onderzoek en het bewoonbaar maken van de planeet Mars. Ook ESA’s missie Mars Express komt uitgebreid aan bod.

Tot de sprekers behoren Robert Zubrin, directeur van Pioneer Astronautics en auteur van The Case for Mars en Entering Space. Zubrin’s plan voor een Mars Direct-missie heeft als filosofie ‘reis licht en leef van het land’. Het plan is door de NASA geadopteerd. De praktische uitwerking wordt sinds een jaar getest in het Mars Arctic Research Station op Devon Island in het Canadese Noordpoolgebied.

Christopher McKay spreekt over het bewoonbaar maken van Mars. McKay werkt bij NASA’s Ames Research Center en is de bekendste deskundige op het gebied van ‘terraforming’, het veranderen van de atmosfeer en het klimaat op een planeet, zodanig dat er mensen op kunnen wonen. Volgens McKay kan Mars al met onze huidige technologie tot een nieuwe aarde worden omgetoverd.

John Karemaker vertelt hoe mensen de lange reis naar Mars gezond door kunnen komen. Karemaker is klinisch fysioloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) en is een internationaal erkend expert op het gebied van de invloed van gewichtloosheid op het menselijk lichaam.

Mauro Messerotti vertoont zijn befaamde animatie waarbij te zien is hoe het oppervlak van Mars er in vogelvlucht uitziet. Messerotiti is hoogleraar astrofysica aan de Universiteit van Triest.

Mars Express

Don McKoy en Conn McCarthy spreken over ESA’s onderzoeksmissie Mars Express. Mars Express gaat over tweeënhalf jaar op weg. Met de Mars Express vliegt een exobiologie-lander mee met de naam Beagle 2. McKoy licht de stand van zaken bij Europa’s eerste Mars-missie toe. McCarthy legt uit wat het doel van de instrumenten aan boord van de robotlander is. Ondermeer zal naar sporen van eventueel (fossiel) leven in de Marsbodem worden gezocht.

Mars Express is niet de enige ESA-missie waarbij exobiologie – het onderzoek naar leven buiten onze aarde – een onderzoeksthema vormt. Didier Schmitt, hoofd van de afdeling levenswetenschappen bij ESA vertelt hierover tijdens het overzicht dat hij zal geven van het planetair onderzoek door ESA en het beleid van ESA voor bemande en onbemande ruimtevaart.

Symposium

De doelgroep voor het symposium is breed: van geïnteresseerde leken tot technische wetenschappers, en van studenten tot filosofen. De toegangsprijs bedraagt f 55,-- (voor studenten f 35,--). Daar is een lunch bij inbegrepen. U kunt zich opgeven voor het symposium door het sturen van een e-mail naar symposium@marssociety.nl. Vermeld daarbij naam, adres, telefoonnummer, emailadres en indien van toepassing de universiteit of opleiding waar u als student geregistreerd bent.

Programma

09:30-10:00 Binnenkomst en koffie
10:00-10:15 Welkomstwoord - Drs. Arno Wielders,
voorzitter van Stichting Mars Society Nederland.
10:15-10:45 Opening - Erwin Kroll
10:45-11:30 De planeet Mars - Prof. Dr. Mauro Messerotti
11:30-12:15 De lange reis naar Mars; kunnen mensen zich aanpassen
aan de ruimte? - Dr. John M. Karemaker
12:15-13:30 Lunch. Bezoek aan stands van de Stichting Mars Society
Nederland en enkele van sponsors en aanverwante organisaties.
13:30-14:00 Marsexpress: het project - Don McCoy (ESA)
14:00-14:30 Marsexpress: de Beagle 2 - Conn McCarthy
14:30-14:45 ESA-plannen voor planetair onderzoek – Dr. Didier Schmitt
14:45-15:45 Mars Direct - Dr. Robert Zubrin
15:45-16:00 Theepauze
16:00-17:00 Terraforming - Dr. Chris McKay
17:00-17:15 Afsluiting – Drs. Arno Wielders
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.