André Kuipers bij start Twitter-debat

André on ISS
30 augustus 2012

ESA-astronaut André Kuipers zal op maandag 3 september het startsein geven voor een online debat over de toekomst van de Nederlandse kenniseconomie. Het debat wordt georganiseerd door de Vereniging van Universiteiten. Kuipers zal zijn bericht uitsturen na de officiële opening van minister van Financiën Jan Kees de Jager.

André zal bij het online evenement op maandag aan het begin van het evenement een kort bericht de wereld in sturen via zijn Twitter-account (@astro_andre). Vervolgens zullen politici, CEO's uit het bedrijfsleven, MKB'ers, wetenschappers en vertegenwoordigers van diverse (toegepaste) kennisinstellingen hun mening en visie geven over wetenschappelijke vraagstukken.

Debatteren via Twitter

Tijdens het Twitter-debat zullen er diverse vraagstukken behandeld worden, zoals de internationale concurrentiepositie van Nederland, de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen en de aansluiting van hoger onderwijs op de arbeidsmarkt.

De discussie barst los om 8.00 uur en zal lopen tot 17.00 uur. Iedereen die interesse heeft kan meedoen aan het Twitter-debat via de hashtag #kennisdebat en door de account @kennisdebat te volgen.

Het Twitter-debat wordt georganiseerd door de Vereniging van Universiteiten, in samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland, KNAW, TNO, HBO-raad en NWO.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.