Artemis volledig onder controle

The Ariane 5 Flight 142 launch
20 juli 2001

ESA's telecommunicatiesatelliet Artemis, die vorige week donderdag na een mankement tijdens de lancering door een Ariane-5 raket in een te lage baan kwam, is volledig onder controle. Eergisteren werd een eerste succesvolle poging ondernomen om de satelliet naar een hogere baan te brengen.

Artemis kwam in plaats van een baan van 858 bij 35.853 km terecht in een baan van slechts 590 bij 17.487 km. Maar voor de rest functioneert de satelliet geheel volgens verwachting. Onder andere leveren de zonnepanelen (volgens plan twee uur na de lancering gedeeltelijk ontvouwen) precies de vereiste hoeveelheid energie.

De afgelopen dagen zijn diverse berekeningen gedaan en simulaties uitgevoerd om te kijken hoe met behulp van de apogeummotor de baan van de satelliet alsnog kan worden verhoogd. De strategie is daarbij de satelliet in zijn juiste positie in een geostaionaire baan om de aarde te krijgen en tegelijkertijd voldoende chemische brandstoffen en xenon voor de ionenmotor over te houden om hem een paar jaar in die positie te houden. De operationele levensduur van de satelliet was oorspronkelijk gepland voor een tijdsduur van tien jaar.

Een team van ESA-specialisten en vluchtingenieurs van Altel (Alenia Spazio-Telespazio in Fucino, Italië) hebben eergisteren een eerste succesvolle poging ondernomen de apogeummotor af te vuren. Om de satelliet naar de geostationaire baan te brengen zijn namelijk de volgende stappen vereist:

Stap 1: De apogeummotor, die chemische brandstof gebruikt, wordt een paar maal afgevuurd. Dit gebeurt telkens wanneer de satelliet het perigeum (het dichtste punt tot de aarde) passeert. De apogeumafstand (het verst verwijderde punt van de aarde) moet daardoor toenemen tot ongeveer 31.000 km. De perigeumafstand verandert daarbij nauwelijks. Grondstations in Fucino, Malindi (Kenia), Perth (Australië), Goldstone (VS) en Kourou (Frans Guiana) volgen daarbij de satelliet.

Stap 2: De elliptische baan wordt cirkelvormig gemaakt door een aantal manoeuvres uit te voeren in zowel het apogeum als het perigeum. Dit moet resulteren in een quasi-cirkelvormige baan op 31.000 km hoogte, met een omloopstijd van ongeveer 18 uur. Zodra deze baan is bereikt, worden de zonnepanelen en antennes volledig ontvouwen. De satelliet functioneert dan nominaal, hoewel nog niet aangekomen in zijn geostationaire, 24 uurs-baan.

Stap 3: In de tijdelijke parkeerbaan worden alle systemen aan boord van de satelliet geactiveerd en getest.

Stap 4: Met behulp van de elektrische voortstuwing van zijn ionenmotor "spiraalt" de satelliet vanuit de tijdelijke parkeerbaan naar zijn geostationaire positie.

De eerste ontbranding van de apogeummotor vond plaats op 18 juli tussen 17.19 en 17.39 u. Nederlandse tijd. De vluchtleiding maakte bekend dat alles volgens plan was verlopen en dat de nieuwe baanhoogte van Artemis nu 609 bij 19.164 km bedraagt. De komende paar dagen zal het scenario tot en met stap 2 worden doorlopen. Stap 3 zal ongeveer twee maanden in beslag nemen. Stap 4 zal naar verwachting eind september van start gaan en zal verscheidene maanden duren.

Hoeveel brandstof en stuwstof overblijft en dus hoe lang Artemis in zijn geostationaire positie kan blijven werken, kan alleen na de voltooiing van stap 2 worden geschat. Het volgende rapport over de voortgang verschijnt dan ook na de voltooiing van stap 2.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.