Controlehub voor navigatiesysteem Galileo geopend in Fucino

Het grondstation van Fucino
21 december 2010

Het zenuwcentrum voor het navigatiesysteem Galileo werd afgelopen maandag formeel operationeel. Nu de lancering van de eerste Galileosatellieten gepland is voor augustus zullen vanuit Fucino in het midden van Italië alle diensten van Europa's globale systeem voor satellietnavigatie opgevolgd worden.

Het Galileo Control Centre bevindt zich in Fucino op 130 kilometer ten oosten van Rome. Het werd ingehuldigd door Antonio Tajani, vicepresident van de Europese Commissie, bevoegd voor industrie en ondernemerschap; Jean-Jacques Dordain, directeur-generaal van ESA; Gianni Letta , Italiaans onderstaatssecretaris; Jan Wörner, voorzitter van het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR); Enrico Saggese, voorzitter van het Agenzia Spaziale Italiana (ASI); Pier Francesco Guarguaglini, voorzitter en CEO van Finmeccanica en Carlo Gualdaroni, CEO van Telespazio.

Fucino is één van twee controlecentra voor Galileo – naast dat van Oberpfaffenhofen bij München in Duitsland – van waaruit de Galileosatellieten en –grondstations gecontroleerd en gevolgd worden en die instaan voor alle informatieproducten die nodig zijn om de dienstverlening van het Galileosysteem te ondersteunen.

Het doorknippen van het lint

De twee controlecentra bevinden zich in het hart van Galileo's uitgebreide netwerk van satellieten en grondstations, die verspreid zijn over heel de wereld. Maar ze hebben gescheiden verantwoordelijkheden. Galileo zal continu operationeel zijn en daarbij zijn de controlecentra 'redundant', wat betekent dat een centrum kan inspringen voor een ander, als de nood daarvoor zich voordoet.

In de beginfase is het centrum in Oberpfaffenhofen verantwoordelijk voor de controle van de satellieten in de ruimte, terwijl Fucino zich bezighoudt met de algemene navigatiemissie.

Control centre for Galileo
Het Galileo Control Centre

Fucino zal de verzamelde gegevens bewerken en de navigatieproducten genereren, doorsturen en verspreiden via uplinkstations, die met de satellieten verbonden zijn om signalen naar gebruikers door te sturen.

Het centrum in Fucino zal ook instaan voor de synchronisatie van de klokken aan boord van de individuele Galileosatellieten met de tijd van het algehele Galileosysteem.

Hoe keizer Claudius de weg voor Galileo bereidde

Pan Shot of Telespazio (Telecom Italia)
Luchtopname van Fucino

Het controlecentrum voor Galileo in Fucino bevindt zich op het terrein van één van de grootste grondstations voor satellietcommunicatie in de wereld. Dit station werd geopend in 1963. Op een oppervlakte van 370.000 vierkante meter zijn er meer dan 90 antennes. Het station wordt gebruikt door Inmarsat en vele andere commerciële bedrijven voor satellietcommunicatie.

Fucino wordt ook gebruikt voor een aantal ruimtemissies van ESA. Zo doet het dienst als controlecentrum voor de satelliet GIOVE-B, een prototype van de Galileosatellieten.

Fucino is ideaal gelegen voor satellietcommunicatie met heel wat effen terrein, dat door de omringende heuvels afgescheiden wordt van aardse elektromagnetische signalen.

Deze bijzondere geografische ligging is het resultaat van één van de grootste bouwkundige verwezenlijkingen uit de oudheid: de Romeinen voerden via een tunnel water af van het meer dat oorspronkelijk het Fucinobassin bedekte.

De antennes van het grondstation van Fucino

Dit pionierswerk van keizer Claudius werd uiteindelijk voltooid in 1875. Toen werd het resterende water van het meer afgevoerd via dezelfde tunnel. De vruchtbare aarde die achterbleef wordt nu gebruikt voor de landbouw.

In 2007 werd begonnen met de bouw van de fundamenten van het volgcentrum voor Galileo. Deze faciliteit werd gebouwd door Telespazio, dat ook het grondstation van Fucino uitbaat.

Zoals zijn Duitse evenknie zal het controlecentrum van Fucino uitgebaat worden door Spaceopal, een 50/50 joint venture tussen Telespazio en het Gesellschaft für Raumfahrtanwendungen (GfR) mbH, een bedrijf dat werd opgericht door het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) en dat operationele diensten voor Galileo moet leveren.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.