ESA 30 jaar! Europa’s succes in de ruimte

'ESA is uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande ruimtevaartorganisaties van de wereld'
31 mei 2005

Op 31 mei 2005 viert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA haar dertigste verjaardag. ESA, dat bestaat door de krachtenbundeling van verschillende lidstaten op het gebied van ruimtevaart, heeft een indrukwekkend cv opgebouwd. Met haar activiteiten heeft het Europa en de Europese industrie tot één van de belangrijkste spelers in de wereld van de ruimtevaart gemaakt.

Toen het dertig jaar geleden allemaal begon, leek een Europees succesverhaal hoog gegrepen. De wereld was verdeeld door twee grootmachten, de Sovjetunie en de Verenigde Staten, die politiek en militair een leidende positie zochten; op aarde, maar ook in de ruimte.

A virtually cloud-free Europe captured by MSG-1
Europa - één van ’s werelds ruimtevaartpioniers

In de laatste drie decennia is Europa er niet alleen in geslaagd de achterstand tot deze ruimtevaartgrootmachten in te lopen, maar zelfs om als waardevolle partner door beide erkend te worden. ESA weerspiegelt Europa’s positie als één van ’s werelds ruimtevaartpioniers, vooral op het gebied van wetenschappelijke ruimtemissies, aardobservatie, telecommunicatie en lanceerraketten.

‘ESA werd opgericht op 31 mei 1975 uit haar twee moederorganisaties ESRO en ELDO. Nu is ze dertig jaar, wat een prestatie! In korte tijd is ESA uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande ruimtevaartorganisaties van de wereld. Internationale samenwerking, eerst tussen de lidstaten onderling en later met andere ruimtevaartnaties, is de sleutel geweest tot dit succesverhaal,’ zegt ESA directeur-generaal Jean-Jacques Dordain.

De lancering van de nieuwe Ariane 5

‘Ik ben bijzonder vereerd en trots dat ik de directeur-generaal mag zijn van ESA, nu we ons dertigjarig bestaan vieren in een jaar dat al een aantal grote successen heeft gekend. De landing van Huygens op Titan, de lancering van de nieuwe Ariane 5 en de Eneide missie naar het internationale ruimtestation ISS zijn slechts enkele van de in het oog springende successen.’

‘Voor al deze prestaties is woord van dank op zijn plaats voor de lidstaten, voor alle ESA-stafleden, de contractmedewerkers en alle anderen in nationale ruimteautoriteiten en industrie in heel Europa. Sinds 1960 hebben zij geloofd in ESA en hun tijd en inzet gegeven voor haar ontplooiing. Door hun samenwerking kan ook in de toekomst nog veel bereikt worden.’

ESA Headquarters
Het hoofdkantoor van ESA is gevestigd in Parijs

Na dertig succesvolle jaren intensiveert ESA de samenwerking met de Europese Unie om zo het EU beleid en Europese burgers van dienst te kunnen zijn. Deze samenwerking versterkt de gezamenlijke inspanningen en houdt Europa internationaal concurrerend in de ruimtevaart.

Het Europese ruimtevaartbeleid wordt opgenomen in de bredere ambities van Europa. Vooral op gebieden als transport, het milieu, veiligheid, landbouw en technologie wordt ruimtevaart een belangrijk onderdeel van Europees beleid en stelt het zich in dienst van Europese burgers. Door het samenspel van Europese landen wordt ruimtevaart in de toekomst een steeds grotere en meer geïntegreerde onderneming. ESA maakt zich klaar om deze grotere rol in Europa te kunnen vervullen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.