ESA en Inmarsat ondertekenen innovatieve Alphasat-satellietovereenkomst

Alphasat signature ceremony
23 november 2007

ESA PR 34-2007. ESA en Inmarsat Global Ltd zijn op vrijdag 23 november in Parijs een overeenkomst aangegaan voor Alphasat, een van de grootste telecommunicatiesatellieten ter wereld.

Het Alphasat-programma is een uitgebreid samenwerkingsverband tussen de publieke en de private sector. Inmarsat is de eerste commerciële klant voor Alphabus, het nieuwe krachtige Europese telecommunicatieplatform dat gezamenlijk is ontwikkeld door Astrium en Thales Alenia Space. Het initiatief voor dit platform werd genomen door ESA en CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) om een gecoördineerd Europees antwoord te geven op de grotere vraag naar satellietcommunicatie voor nieuwe breedband-, omroep- en mobiele diensten.

Met het Alphabus/Alphasat-programma is een bedrag gemoeid van 440 miljoen euro, waaraan 16 ESA-lidstaten bijdragen. Volgens het ontwikkelschema is Alphasat in 2012 klaar voor lancering.

De satelliet gaat vanuit een baan op 25 graden oosterlengte Afrika, Europa, het Midden-Oosten en delen van Azië bestrijken. Alphasat vormt een aanvulling op de bestaande constellatie van Inmarsat-satellieten en maakt nieuwe, geavanceerde diensten mogelijk.

Astrium Satellites is de hoofdaannemer voor de ontwikkeling van de satelliet. Deel daarvan is de geavanceerde L-Band-missie, een belangrijke uitbreiding op de succesvolle diensten die nu al worden geleverd door het Broadband Global Area Network (BGAN) van Inmarsat. Het brein van de nieuwe apparatuur is de geavanceerde geïntegreerde processor, die momenteel in ontwikkeling is bij het Britse Astrium Satellites. De processor zorgt voor de flexibiliteit die nodig is voor volledige herconfiguratie en variabele energievoorziening.

Alphasat 'Geomobile' configuration

Dankzij dit efficiëntere spectrumgebruik en de grotere flexibiliteit is de communicatie via Alphasat in crisis- en rampsituaties betrouwbaarder, zijn ook huizen, scholen en bedrijven in afgelegen gebieden bereikbaar, komen landen met een verspreide bevolking te beschikken over communicatieverbindingen en kunnen breed uiteenlopende particuliere sectoren als de media, de scheepvaart en de olie- en gasindustrie rekenen op verbeterde spraak- en gegevenscommunicatie.

Voor deze applicatie wordt de flexibiliteit van het ontwerp van het Alphabus-platform aangetoond aan de hand van een zogenaamde 'geomobiele configuratie' met een communicatierichting haaks op de vliegrichting en een grote ontvouwbare reflector (diameter van 12 meter).

Naast de lading van Inmarsat wordt Alphasat ook uitgerust met drie ESA-instrumenten voor demonstratiedoeleinden (Technology Demonstration Payloads - TDP): een geavanceerde sterrenvolger met actieve pixeltechnologie; een optische laserterminal voor geostationaire tot LEO-communicatie op hoge gegevenssnelheid; en een toepassingsspecifiek instrument voor het karakteriseren van transmissieresultaten in de Q-V band, vooruitlopend op een eventuele commerciële exploitatie van deze frequenties. Verder worden nog gesprekken gevoerd over een vierde TDP voor ruimtetoepassingen en Effects Monitoring.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.