ESA ontwikkelt visie ruimtewetenschap na 2015

Hoe is het heelal ontstaan en waaruit is het opgebouwd?
20 april 2005

Een programma van veertien lopende wetenschappelijke ruimtemissies en een elf nieuwe in voorbereiding is voor ESA geen aanleiding om achterover te leunen. Tijdens het driedaagse Eslab symposium, dat gisteren op ESTEC begon, wordt wetenschappers gevraagd om ideeën voor de periode 2015-2025.

Vier thema’s vormen de rode draad voor deze periode van wetenschappelijk ruimteonderzoek. De eerste twee hebben te maken met ons zonnestelsel. Hoe zit dat precies in elkaar en welke voorwaarden zijn nodig om planeten en leven te vormen?

Zonnestelsel

Het antwoord op deze vragen zoeken we niet alleen binnen ons zonnestelsel. Juist door te kijken naar planeten rond andere sterren of ‘exoplaneten’ kunnen we kennis opdoen over het aantal en de aard van planeten in het heelal. Dichter bij huis zou een studie aan de reuzenplaneten en hun manen en een Mars Sample Return missie licht kunnen werpen op het vraagstuk over leven.

De andere thema’s gaan in op het heelal. Hoe is het heelal ontstaan en waaruit is het opgebouwd? En: wat zijn de fundamentele natuurwetten die gelden in het universum? Hierbij gaan de eerste gedachten uit naar nieuwe technieken om het heelal in kaart te brengen. Niet in zichtbaar licht, maar in zwaartekrachtgolven bijvoorbeeld. Daarnaast staat het onderzoek naar donkere materie centraal, omdat we daar nog ontzettend weinig van weten.

Nieuwe ideeën

De vier thema’s werden op een persconferentie aan het begin van het Eslab symposium toegelicht door Giovanni Bignami, voorzitter van het ESA Space Science Advisory comité. Hij riep de wetenschappelijke gemeenschap op om met nieuwe ideeën te komen: ‘Als je in 2015 een satelliet wilt lanceren, moeten de eerste voorstellen begin 2006 op tafel liggen.’

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.