Envisat tentoongesteld

Museum Sterrenwacht Sonnenborgh, The Netherlands
Museum Sterrenwacht Sonnenborgh
24 januari 2002

Op vrijdag 25 januari 2002 start bij Museum Sterrenwacht Sonnenborgh een tentoonstelling over de ESA-satelliet Envisat. De tentoonstelling is te bezoeken in de aanloopperiode voor de lancering van de satelliet (op 1 maart dit jaar vanaf Kourou). Een 1:10 schaalmodel van Envisat maakt onderdeel uit van de tentoontstelling.

Envisat, met aan boord tien verschillende instrumenten, gaat diverse metingen verrichten in de atmosfeer. Het doel van de satelliet is om wetenschappers een beter inzicht te geven in klimaatveranderingen. Met name metingen van ozonconcentraties en andere broeikasgassen spelen daarbij een cruciale rol. Het belang van deze metingen wordt onderstreept in het rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Changes (IPCC) van de Verenigde Naties. De informatie moet in de toekomst onder andere leiden tot het voorkomen van grote natuurrampen. Nederlandse wetenschappelijke instituten als het KNMI en SRON zijn nauw bij dit project betrokken door gebruik te maken van de metingen van het instrument SCIAMACHY. Museum Sterrenwacht Sonnenborgh wil met de tentoonstelling een breed publiek bereiken en zodoende meer aandacht vragen voor de klimaat- en milieuproblematiek.

Publiekslezingen

In het kader van de tentoonstelling worden drie speciale publiekslezingen georganiseerd. Op 31 januari verzorgt de bekende astronoom professor Kees de Jager een lezing over het curieuze gegeven dat op het noordelijk halfrond het ozongat nauwelijks voorkomt, terwijl het op het zuidelijk halfrond een schrikwekkende omvang heeft! En dit terwijl het noordelijk halfrond het grootste aantal vervuilers kent.

Dr. Robert Koelemeijer van Stichting Ruimteonderzoek Nederland (SRON) zal op 11 februari de tweede lezing verzorgen met als titel “De atmosfeer bekeken vanuit ruimtelijk perpectief”. Nederlandse wetenschappers hebben een belangrijke rol gespeeld bij de bouw van SCIAMACHY en zullen actief deelnemen aan het bestuderen van de metingen. In zijn lezing gaat Koelemeijer hier dieper op in.

De laatste lezing wordt op 13 februari gegeven door twee KNMI-wetenschappers. Deel 1 wordt verzorgd door prof. dr. Hennie Kelder met als thema het onderzoek van de samenstelling van de atmosfeer. In het tweede deel spreekt dr. Albert Goede over SCIAMACHY. Hij licht het instrument nader toe en geeft aan wat haar bijdragen aan het klimaat- en milieuonderzoek zijn.

De lezingen beginnen op 31 januari, 11 februari en 13 februari om 19.30 uur in de gerestaureerde collegezaal van Museum Sterrenwacht Sonnenborgh. De entree is EURO 3,50. De toehoorders kunnen ook de tentoonstelling bezoeken. Reserveren is verplicht. Het adres is Zonnenburg 2, Utrecht. Voor reserveringen en meer informatie: 030-2302818 en www.sonnenborgh.nl.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.