Envisat wordt gelanceerd: een kans om jouw tekening de ruimte in te sturen!

Envisat competition
27 oktober 2000

ESA nodigt jonge mensen uit voor een wedstrijd om een vlag te tekenen die de Aarde zal vertegenwoordigen. De uiteindelijke winnaar zal naar Kourou in Frans Guiana vliegen om the lancering van de Envisat, de nieuwste Aardobservatie Satelliet, bij te wonen. Op de Ariane 5 launcher, die de Envisat de ruimte instuurt, wordt naast het Envisat logo de afbeelding van de winnende vlag aangebracht. Verdere prijzen zijn 16 computers met printer voor de winnaars uit de 15 ESA lidstaten en Canada.

Kijk voor meer informatie op: http://www.esa.int/competition

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.