Euro's uit de ruimte – een uniek ESA-initiatief ter ondersteuning van het onderwijsprogramma van het ISS

10 oktober 2003

ESA PR 61-2003. Vanaf maandag 20 oktober kan men bieden op drie zeer speciale setjes eurobankbiljetten en vijftien nationale setjes euromunten: alle setjes waren aan boord van het International Space Station (ISS) tijdens de Belgische Sojoez-missie Odissea in oktober 2002.

In oktober van vorig jaar verbleef ESA-astronaut Frank De Winne acht dagen aan boord van het ISS voor de Odissea-missie. De Belgische Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden (DWTC)zorgden voor de financiering van deze vlucht en het bijbehorende onderzoekprogramma. Naast het uitgebreide programma van meer dan twintig experimenten op het gebied van de biowetenschap en de natuurkunde, had De Winne ook een pakket van drie complete setjes eurobankbiljetten en vijftien complete nationale setjes euromunten bij zich die door de Europese Centrale Bank waren geschonken.

“De Europese Centrale Bank is trots dat zij een volledig setje euromunten uit elk van de eurolanden en complete setjes bankbiljetten heeft mogen schenken aan de missie van het ISS,” aldus Wim Duisenberg, president van de Europese Centrale Bank (ECB), “Ik hoop dat deze munten en bankbiljetten uiteindelijk een substantieel bedrag zullen opbrengen dat voor onderwijsdoeleinden kan worden gebruikt, want onderwijs is de sleutel tot de toekomst.”

Nadat de bankbiljetten eerst waren ondertekend door de president van de ECB, werden zij door Frank De Winne op het ISS van de officiële ISS-stempel en het teken van de Odissea-missie voorzien. Na hun terugkeer op aarde zijn alle setjes bankbiljetten en munten door de ESA-astronaut gecertificeerd als zijnde afkomstig van boord van het ISS.

Frank De Winne
Frank De Winne met eurobiljetten aan boord van het ISS

Het initiatief voor de Euro uit de ruimte is de eerste stap in een campagne voor het verzamelen van financiële middelen voor het onderwijsfonds van het ISS. Dit fonds is door ESA opgericht om leerlingen uit de vijftien lidstaten te stimuleren bij het bestuderen, begrijpen en ondersteunen van de toekomstige wetenschap en technologie met behulp van boeiend materiaal uit de ruimte. Het fonds zal het onderwijsprogramma van het ISS steunen, dat op zijn beurt lesmateriaal ontwikkelt, produceert en verspreidt in alle elf ESA-talen voor basisscholen en het voortgezet onderwijs.

ESA heeft dit initiatief in samenwerking met de Europese Centrale Bank ontwikkeld om geld bijeen te brengen voor het onderwijsfonds van het ISS.

“De toekomst behoort aan de op kennis gebaseerde maatschappij”, aldus Jörg Feustel-Büechl, Directeur van het Human Spaceflight Directorate van ESA. “Omdat wij hiervan doordrongen zijn, trekken wij een substantieel bedrag uit voor onderwijs. De eerste eurosetjes die door de ruimte zijn gereisd, vormen een belangrijk symbool voor het belang van Europa om in het onderwijs van zijn kinderen te investeren.”

Na het verstrijken van de uiterlijke bieddatum ontvangen de achttien hoogste bieders van ESA en de Europese Centrale Bank elk een van de eurosetjes van Frank De Winne, en wel in de volgende volgorde: de drie hoogste bieders zullen een setje bankbiljetten ontvangen (elk setje bestaat uit 7 biljetten: 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro); de volgende vijftien zullen ieder een setje euromunten ontvangen (elk setje bestaat uit 8 munten: 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent en 1 en 2 euro). De munten zullen in de volgende vooraf vastgelegde volgorde worden uitgegeven: Vaticaan, Monaco, San Marino, Ierland, Finland, Portugal, België, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Griekenland, Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk.

ESA-astronaut Frank De Winne zegt hierover, “Ik ben zeer vereerd om aan dit initiatief te mogen deelnemen en zo een bijdrage te leveren aan het onderwijs over de ruimtevaart en de opbouw van onze toekomstige Europese ruimtevaart.”

Contact:

Elena Lippi
Directorate of Human Spaceflight
European Space Agency
Noordwijk
Telefoonnummer: +31 71 565 3163
Fax: +31 71 565 5232
E-mail: Eurofromspace@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.