Europa neemt besluit over Galileo satellietnavigatiesysteem

Galileo satellite system
Galileo satellite system
13 december 2000

Volgende week wordt bekendgemaakt of Europa zijn eigen, wereldwijde systeem voor satellietnavigatie krijgt. Op 20 december beslissen de Europese ministers voor vervoer en de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA of wordt doorgegaan met Galileo. Galileo, een samenwerkingsproject van de Europese Gemeenschap en ESA, is een 3,2 miljard Euro kostend satellietnavigatiesysteem dat de afgelopen anderhalf jaar werd ontworpen.

Navigatiesatellieten worden al gebruikt door schepen, vliegtuigen en ruimteschepen. Ze verschaffen informatie over de ligging van wegen, bruggen en steden, en distribueren ook een tijdsignaal voor de synchronisatie van de diverse in gebruik zijnde telecommunicatienetwerken. In de toekomst worden ook mobiele telefoons uitgerust met ontvangers voor satellietnavigatie. Daardoor worden veel nieuwe diensten mogelijk.

Op dit moment hebben de Europese gebruikers van satellietnavigatie geen ander alternatief dan de Amerikaanse GPS of Russische GLONASS satellieten. Het militaire karakter van beide systemen biedt echter geen garantie voor een ononderbroken gebruik. Dit maakt diensten waarbij betrouwbaarheid essentieel is -of waarbij systemen autonoom moeten werken- op basis van de bestaande systemen niet mogelijk. Een goed voorbeeld is het autonoom landen van een vliegtuig of onbemand vrachtvervoer. Galileo moet deze diensten wel mogelijk maken.

Galileo bestaat uit 30 satellieten die op een hoogte van ongeveer 23.000 km om de aarde moeten gaan draaien. De signalen die deze satellieten uitzenden, zijn bedoeld voor drie typen gebruikers. Het basissignaal is gratis en voor iedereen beschikbaar. Wie een uitgebreidere dienstverlening wil, kan tegen betaling toegang krijgen tot een gegevensstroom die in het basissignaal is versleuteld. Deze gegevensstroom maakt een nieuw soort diensten mogelijk, waarbij een hoge betrouwbaarheid nodig is. Het signaal is beschikbaar voor publieksdiensten als de luchtverkeersleiding, de scheepvaart en het wegtransport. Als Galileo wordt goedgekeurd, zullen de eerste satellieten in 2006 en 2007 worden gelanceerd.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.