Galileo krijgt groen licht

Galileo constellation
Galileo
26 maart 2002

De Europese Unie gaat officieel akkoord met de ontwikkeling en lancering van het satellietnavigatiesysteem Galileo. ESA verwelkomt het besluit dat vandaag werd genomen tijdens de conferentie van Europese transportministers in Brussel.

Galileo is een systeem van dertig navigatiesatellieten dat het Europese antwoord moet worden op een Amerikaans GPS-systeem dat al jarenlang de markt domineert. Galileo is veel nauwkeuriger en kan worden gebruikt door vervoerders, vissers, hulpdiensten en de luchtvaart. ESA-teams werkten al een paar jaar aan het systeem. Daarbij werden reeds hoogwaardige technologieën ontwikkeld zoals atoomklokken en signaalgenerators.

Ruim de helft van de ontwikkelingskosten komt uit het budget van ESA en het andere deel van de Europese Unie. Als Galileo in 2008 operationeel is, kost het rond de 200 miljoen euro per jaar. Het systeem, dat in tegenstelling tot zijn Amerikaanse tegenhanger geheel civiel is, zal naar verwachting het 4,6-voudige van de investeringen opbrengen.

De economische implicaties voor de komende vijftien jaar zijn zeer groot. Naar verwachting zullen er zo’n honderdduizend nieuwe banen door worden gecreëerd.

Improving aviation safety with EGNOS
Talloze toepassingen zoals geleiding van luchtverkeer

Als Galileo gereed is, heeft de wereld – en Europa in het bijzonder – er een zeer nauwkeurig, veilig en betrouwbaar satellietnavigatiesysteem bij.

Er zijn talloze toepassingen voor de geleiding van wegverkeer, spoorwegen, luchtverkeer en de scheepvaart. Ook kan het systeem worden gebruikt voor de synchronisatie van data-uitwisseling tussen bedrijven als banken.

Het is om die reden dat een civiel systeem als Galileo van cruciaal belang is voor de inwoners van Europa en voor de rest van de wereld. Als om welke reden dan ook het Amerikaanse militaire GPS-systeem mocht uitvallen, is Galileo er nog. Zo’n continuïteit in dienstverlening zou nooit kunnen worden gewaarborgd door een enkelvoudig systeem.

Het groene licht voor Galileo is met name voor de Europese dienstverlenende industrie van groot belang. Zij kan zich nu richten op de vele toepassingen en het ontwikkelen van hoogwaardige technologieën voor het systeem en de bediening ervan op de grond.

"Galileo is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Europese ruimtevaart," reageerde ESA directeur-genaraal Antonio Rodotá. "Het is het eerste project dat gezamenlijk door ESA en de Europese Unie wordt uitgevoerd." De Europese Commissie en ESA zullen gelijkelijk verantwoordelijkheid dragen voor de fasen van ontwikkeling en validatie en voor de voorbereidingen voor lancering en ingebruikneming.

Galileo gaat bestaan uit 30 satellieten, die worden uitgezet in drie cirkelvormige aardbanen op een hoogte van 23.616 km en met een hellingshoek van 56° ten opzichte van de evenaar. Op die manier wordt de hele aarde bestreken.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.