Live Video contact met André Kuipers bij NEMO

André in Cupola
23 april 2012

Dinsdag 24 april is het zover. Schoolkinderen doen op aarde precies dezelfde proeven als André Kuipers in de ruimte. Dit vindt plaats in vier verschillende Europese steden tegelijkertijd, waaronder Amsterdam, in Science Center NEMO.

De experimenten gaan over schuim en convectie: de stromen in de lucht en het water die van ongekend belang zijn voor het klimaat op aarde. Scholen konden experimentenkits bestellen om ze vervolgens samen met André uit te voeren. Door de resultaten op aarde te vergelijken met die in de ruimte, wordt duidelijk wat de invloed van zwaartekracht is.

De resultaten van de experimenten bij NEMO ,hier op aarde, worden vergeleken met die van André in het ISS. De kinderen fungeren als controlegroep voor André. Zijn de resultaten hetzelfde op aarde en in de ruimte? Deze experimenten geven de kinderen niet alleen inzicht in wetenschappelijk onderzoek, maar ook in de rol van zwaartekracht.

Vervolgens legt André een videoverbinding met onder andere Science Center NEMO om samen met de scholieren de uitkomsten van het onderzoek te bespreken. Leerlingen in NEMO mogen vijf vragen stellen aan André. De leerlingen zijn gekozen uit de scholen die meedoen met Ruimteschip Aarde. De bjieenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden.

Het videocontact duurt van 17.10- 17.30 uur en is live te volgen via NASA TV.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.