Missie DELTA: experimenten informatiemarkt voor media

André Kuipers
André Kuipers
27 januari 2004

Op donderdag 29 januari kunt u in Noordwijk kennismaken met het wetenschappelijke onderzoek dat André Kuipers in april aan boord van het internationale ruimtestation ISS zal gaan uitvoeren.

De bij missie DELTA betrokken wetenschappers presenteren in het Erasmusgebouw op ESTEC hun experimenten. De bijeenkomst wordt georganiseerd door ESA, in samenwerking met SRON, NIVR, NISO en Dutch Space.

Tijdens de bijeenkomst vertrekt vanaf de lanceerbasis Baikonoer in Kazachstan het Russische vrachtschip Progress met aan boord de meeste apparatuur voor de Nederlandse experimenten. Met die lancering gaat missie DELTA in feite van start.

Naast de wetenschap zal er in Noordwijk ook ruime aandacht zijn voor de educatieve projecten, zoals ‘Zeg het ISS’ en ‘Seeds in Space’.

Het Ministerie van OCW zal bekend maken welk experiment uit de competitie voor Nederlandse universiteitsstudenten als winnaar naar voren is gekomen. Het winnende experiment zal door André Kuipers aan boord van het ruimtestation worden uitgevoerd.

Als u de bijeenkomst bij ESA/ESTEC wilt bijwonen verzoeken we u bijgevoegd formulier terug te faxen naar de afdeling voorlichting van ESA/ESTEC, fax: 071- 565 5728.

Programma voor donderdag 29 januari in het Erasmusgebouw, ESA/ESTEC

11:00 uur - Registratie pers / koffie

11.15 uur - Introductie wetenschappelijk programma voor de DELTA missie, Marc Heppener, ESA

11.25 uur - Introductie educatief programma, Elena Grifoni, ESA

11.35-14.00 - DELTA-informatiemarkt: ontmoet wetenschappers en ingenieurs en zie voorbeelden van de experimenten

12.30 uur - Studentenexperiment voor de DELTA missie: bekendmaking van de winnaar

12.45 uur - Status report : Progress lancering
12.58 uur - Progress lancering (audio of video verslag)

13.10 uur - Vervolg informatiemarkt plus informele lunch

14.00 uur - Einde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 januari: informatiemarkt over wetenschappelijk onderzoek en bekendmaking winnaars studentenexperiment

Tijd: 11.00- 14.00 uur
Plaats: Erasmusgebouw ESA/ESTEC
Keplerlaan 1
Noordwijk

Voorl: _________ Achternaam: ___________________________

Media/Organisatie: _____________________________________

Adres: _______________________________________________

____________________________________________________

Tel: _____________________ Fax: ________________________

Email: ____________________

[ ] Ik zal aanwezig zijn

Graag per fax naar:

ESA Communications Office (ESTEC)
Fax: + 31 71 565 5728
Tel: +31 71 565 3006

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.