Neem uw klas mee de ruimte in

14 februari 2008

Het Europese ruimtelaboratorium Columbus is aan het internationale ruimtestation ISS gekoppeld. Dit is een goed moment om nieuwe experimenten te bedenken die aan boord van het station kunnen worden uitgevoerd om de effecten van gewichtloosheid aan jonge leerlingen te laten zien.

Uitnodiging voor Onderwijsideeën

ESA nodigt Europese leerkrachten uit om ideeën te bedenken die dit unieke aspect van het ISS gebruiken om de effecten van gewichtloosheid aan leerlingen te laten zien. Leraren van basisscholen en middelbare scholen kunnen deelnemen, evenals mensen die wetenschappelijk onderwijs geven in een museum, aan een lerarenopleiding of aan een onderwijsinstelling.

De voorstellen moeten in het Engels worden geschreven. Ze moeten een wetenschappelijke demonstratie beschrijven die zich in de gewichtloze omgeving van het ISS anders gedraagt dan op aarde. De inzendingen moeten duidelijk de doelen, de verwachte resultaten en de benodigde materialen voor het uitvoeren van het experiment noemen. Ze moeten zijn ontworpen voor leerlingen op basis- of middelbare-schoolniveau.

Om mee te doen aan de uitnodiging voor onderwijsideeën moeten de inzendingen in het Engels worden ingestuurd met behulp van het te downloaden aanmeldingsformulier. Ze moeten op 30 mei 2008 bij ESA binnen zijn. Helaas kan ESA alleen inzendingen accepteren van deelnemers die de nationaliteit van een of meerdere ESA- lidstaten hebben.

Prijs voor de beste voorstellen

Pedro Duque
Pedro Duque

Een team van experts van ESA zal de twintig beste voorstellen selecteren. De beste tien worden op 16 juni 2008 op deze website bekendgemaakt. Deze ontvangen alle tien €500, een lespakket van ESA en een bouwpakket om een schaalmodel van het ISS te maken. Als dank voor hun moeite krijgen de volgende tien inzenders ook een bouwpakket van het schaalmodel van het ISS.

In juli begint de voorbereiding om een aantal van de beste experimenten naar het ISS te vliegen, waar een astronaut van ESA de experimenten uitvoert. Leerlingen in de verschillende Europese landen krijgen een unieke kans om het 'klaslokaal in de ruimte' te zien, en hopelijk kunnen ze het experiment tegelijkertijd in hun eigen klas uitvoeren.

Selectiecriteria

De voorstellen worden met behulp van de volgende criteria beoordeeld:

  • relevantie voor gewichtloosheid: het experiment moet duidelijk de eigenschappen of effecten van gewichtloosheid laten zien

  • relevantie voor het leerplan: het onderwerp moet relevant zijn voor het leerplan van de school

  • interdisciplinair: onderwerpen die op meer dan één vak betrekking hebben zijn in het voordeel

  • originaliteit: de voorstellen moeten een originele nieuwe aanpak van lesgeven tonen

  • technische implementatie: de bezorging bij het ISS zorgt voor beperkingen aan massa en gewicht (niet meer dan 2 kg) en het moet technisch mogelijk zijn om het experiment aan boord van het ISS uit te voeren

Verder zal de voorkeur worden gegeven aan experimenten die zowel aan boord van het ISS als in de klas kunnen worden uitgevoerd, aangezien dit een zeer succesvolle manier is om het effect van gewichtloosheid te verduidelijken. Inspiratie over het soort voorstel waar ESA naar zoekt vindt u in de links naar eerdere onderwijsexperimenten die met behulp van ESA aan boord van het ISS zijn uitgevoerd.

Voor meer informatie over deze Uitnodiging voor Onderwijsideeën kunt u contact opnemen met: isseducationteam@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.