’Newton in Space‘ - leerlingen en ESA-astronaut in hoofdrol van wetenschappelijke dvd voor Europese middelbare scholen

9 september 2004

Op vrijdag 10 september komen leerlingen uit drie lidstaten samen met astronauten van ESA en bestuursleden van het ISS Education Fund voor de presentatie van ’Newton in Space‘, de eerste van een reeks dvd's die ESA samenstelt voor educatieve doeleinden.

Het materiaal is bedoeld om leerlingen op een aansprekende manier bekend te maken met elementaire wetenschappelijke beginselen. De opnames voor de dvd zijn zowel op aarde als in de ruimte gemaakt. ESA-astronaut Pedro Duque heeft samen met zijn Russische collega Alexander Kaleri proeven uitgevoerd in de ruimte, terwijl voor 48 leerlingen ijsbanen, zwembaden en snookerzalen dienst hebben gedaan als ’testlaboratoria’.

De dvd is bestemd voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar, en bedoeld voor gebruik in de les en ter ondersteuning van groepswerk. Gekozen kan worden uit elf Europese talen*. De handige verpakking bevat tevens een docentenhandleiding, een gebruiksaanwijzing, een korte presentatie van het ISS (Internationaal Ruimtestation), vakoverstijgende, in Europese onderwijsprogramma's in te passen lesactiviteiten, een woordenlijst, referenties naar websites en leesmateriaal, en een evaluatieformulier. Hoofdstukken uit de docentenhandleiding (oefeningen voor in de les, woordenlijsten, enz.) kunnen desgewenst in kopievorm worden uitgedeeld.

"We bieden dit hulpmateriaal aan omdat we docenten willen helpen bij het motiveren van hun leerlingen," aldus Elena Grifoni, hoofd van het ISS Utilisation Strategy & Education Office, "en één van de manieren om dat te doen is via het gebruik van de ruimte. We hopen dat de leerlingen met plezier naar de dvd zullen kijken en tegelijkertijd belangrijke kennis opdoen". Er worden ruim 10.000 exemplaren rondgedeeld op middelbare scholen in alle ESA-lidstaten.

Tijdens de presentatie van de dvd zal Pedro Duque vertellen waarom hij wilde meedoen en hoe jongeren naar hij hoopt baat zullen hebben bij zijn inbreng. Na de boeiende vertoning van deze innovatieve, 17 minuten durende dvd zullen leerlingen van alle drie de scholen hun verhaal doen. Zij zullen uitleggen hoe het hun gelukt is de beginselen aan te tonen aan de hand van alledaagse voorwerpen en situaties die aansluiten bij hun belevingswereld.

De hoofdrolspelers van de dvd worden die dag vergezeld door de bestuursleden van het ISS Education Fund (ISSEF), die naar ESTEC komen voor de tweede jaarlijkse vergadering van het Fonds. Via het door ESA opgezette ISSEF kunnen externe organisaties en particulieren bijdragen aan activiteiten die bedoeld zijn om meer Europese jongeren aan te zetten tot het begrijpen en bestuderen van wetenschappelijke onderwerpen. Onder de huidige leden bevinden zich Nobelprijswinnaars, internationaal bekende PR-bedrijven, planetaria, en ondernemingen in de ruimtevaartsector, naast het voltallige ESA-astronautencorps.

Voor meer informatie over het ISS Education Fund: www.esa.int/issef
Voor bestelling van de dvd: www.esa.int/spaceflight/education

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.