Onderwijsconferentie over ruimte en ruimtevaart

4 oktober 2001

Over een paar weken begint ESA’s TEACH SPACE 2001 conferentie over het gebruik van ruimte en ruimtevaart in het onderwijs. De eerste International Space Station conferentie voor Europese leraren zal van vrijdag 26 tot en met zondag 28 oktober worden gehouden bij ESA/ESTEC in Noordwijk.

Leraren van basisonderwijs en middelbare scholen worden uitgenodigd mee te denken hoe het internationaal ruimtestation – het grootste internationale project aller tijden – leerlingen kan inspireren. Als het 450 ton wegende ruimtestation gereed is, zal het een onder druk gehouden ruimte hebben van 1200 kubieke meter. Dat is ruim genoeg voor de huisvesting van een zevenkoppige bemanning plus een veelheid aan wetenschappelijke experimenten. Het internationaal ruimtestation cirkelt op een hoogte van 400 km boven de aarde.

TEACH SPACE 2001 wordt georganiseerd om Europese leraren te helpen het ruimtestation te gebruiken bij het onderwijs. De kinderen van vandaag zijn immers de wetenschappers, ingenieurs en ruimte-onderzoekers van morgen. Omdat de aantallen studenten in de exacte vakken steeds verder dalen, is het van groot belang scholieren te inspireren en te motiveren voor de keuze van dergelijke studies. TEACH SPACE 2001 wil leraren daarbij helpen.

Om deelname aan de conferentie te vergemakkelijken, biedt ESA leraren nu tegemoetkomingen aan van minimaal € 200 voor reis- en verblijfkosten. Wie wil deelnemen wordt verzocht zich vóór 19 oktober te registreren.

De agenda voor de conferentie is zeer aantrekkelijk. Deelnemers ontmoeten Europese astronauten. Die zullen presentaties geven en tijdens de conferentie beschikbaar blijven voor vragen. Ook zal een Europese astronaut een virtuele rondleiding geven door het ruimtestation.

Verder zullen tijdens TEACH SPACE 2001 presentaties worden gegeven door ESA-onderzoekers over de volgende terreinen van onderzoek:

  • Aardobservatie: meteorologie en agricultuur vanuit de ruimte
  • Levenswetenschappen: medicijnen, industrie en milieu
  • Ruimteonderzoek: de verkenning van het zonnestelsel

Er komt een tentoonstelling over projecten die momenteel worden uitgevoerd en de materialen en publicaties die voor onderwijsdoeleinden beschikbaar zijn. Er zullen ook sessies worden gehouden met werkgroepen waarbij leraren ideeën kunnen uitwisselen en kunnen aangeven welke onderwijsmiddelen zij in de toekomst van ESA verwachten.

Vertegenwoordigers van de pers die de opening van de conferentie op 26 oktober om 13.00u. willen meemaken, wordt verzocht het registratieformulier in te vullen en te retourneren (zie hiervoor de link op het rechterdeel van deze pagina). Informatie over de conferentie en hoe projectvoorstellen in te dienen is te vinden op: http://www.estec.esa.nl/TEACHSPACE_2001/

Voor meer informatie over de TEACH SPACE 2001 conferentie kunt u contact opnemen met Barber Uijl:
Tel: 071- 565 4626
E-mail: Barber.Uijl@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.